19-Guds-lov19. Guds lov

De store principper i Guds lov er udtrykt i De ti Bud og virkeliggjort i Kristi liv. De udtrykker Guds kærlighed, vilje og hensigt vedrørende menneskenes adfærd og indbyrdes forhold og er bindende for alle mennesker til alle tider. De ti Bud er grundlaget for Guds pagt med sit folk og målestokken i Guds dom. Gennem Helligåndens virke påpeger budene synd og får os til at føle vort behov for en frelser. Frelsen skænkes helt af nåde og ikke på grund af gerninger, men dens frugt viser sig i lydighed mod budene. Denne lydighed udvikler den kristelige karakter og resulterer i en følelse af fred og glæde. Lydigheden er et bevis på vor kærlighed til Herren og vor omsorg for vore medmennesker. Troens lydighed beviser, at Kristus har magt til at forvandle menneskers liv og styrker derved det kristne vidnesbyrd.

Bibeltekster

Anden Mosebog 20,1-17
Salmernes Bog 40,8.9
Matthæusevangeliet 22,36-40
Femte Mosebog 28,1-14
Matthæusevangeliet 5,17-20
Brevet til Hebræerne 8,8-10
Johannesevangeliet 16,7-10
Paulus' Brev til Efeserne 2,8-10
Johannes' Første Brev 5,3
Paulus' Brev til Romerne 8,3.4
Salmernes Bog 19,8-15Find vores kirker og afdelinger