18-Profetiens-gave18. Profetiens gave

Helligånden har givet menigheden den profetiske gave. Denne gave er også et kendetegn på menigheden i de sidste dage og er kommet til udtryk gennem Ellen G. Whites tjeneste. Da hun er Herrens budbringer, er hendes skrifter en varig og pålidelig sandhedskilde til trøst, vejledning, belæring og irettesættelse. De giver klart udtryk for, at Bibelen er det grundlag, hvormed al undervisning og erfaring skal prøves.

Bibeltekster

Joels Bog 3,1.2
Apostlenes Gerninger 2,14-21
Brevet til Hebræerne 1,1-3
Johannes' Åbenbaring 12,17;19,10Find vores kirker og afdelinger