16-Herrens-nadver16. Herrens nadver

I Herrens nadver får vi del i symbolerne på Jesu legeme og blod og giver derved udtryk for troen på ham, vor Herre og Frelser. I nadverens erfaring er Kristus til stede for at møde og styrke sin menighed. Når vi deltager i nadveren, forkynder vi med glæde Herrens død, indtil han kommer. Vor forberedelse til nadveren må omfatte selvransagelse, anger og bekendelse. Jesus Kristus indstiftede fodtvætningen som et udtryk for fornyet renselse, for at symbolisere villighed til at tjene hinanden i ydmyghed, som Kristus viste det, og for at forene vore hjerter i kærlighed. Nadvergudstjenesten er åben for alle troende kristne.

Bibeltekster

Paulus' Første Brev til Korintherne 10,16.17;11,23-30
Matthæusevangeliet 26,17-30
Johannes' Åbenbaring 3,20
Johannesevangeliet 6,48-63;13,1-7Find vores kirker og afdelinger