15-Daaben15. Dåben

Ved dåben bekender vi vor tro på Jesu Kristi død og opstandelse og bevidner, at vi er døde fra synden og har til hensigt at vandre i et helt nyt liv. Derved anerkender vi Kristus som Herre og Frelser, bliver hans børn og optages som medlemmer af hans menighed. Dåben er et symbol på vor forening med Kristus, vore synders forladelse og vor modtagelse af Helligånden. Dåben sker ved nedsænkning i vand og er betinget af bekendelse af tro på Kristus og vidnesbyrd om anger over synd. Dåben udføres, efter at man er blevet undervist i Den hellige Skrift og har antaget dens lære.

Bibeltekster

Paulus' Brev til Romerne 6,1-6
Paulus' Brev til Kolossenserne 2,12.13
Apostlenes Gerninger 16,30-33;22,16;2,38
Matthæusevangeliet 28,19.20Find vores kirker og afdelinger