14. Enhed i Kristi legeme

14-Enhed-i-Kristi-legemeMenigheden er et legeme med mange lemmer, kaldet fra alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. I Kristus er vi en ny skabning. Særpræg i race, kultur, uddannelse og nationalitet eller forskel på høj og lav, rig og fattig, mand og kvinde må ikke skabe splittelse blandt os. Vi er alle lige i Kristus, der med en Ånd har bundet os sammen i et fællesskab med ham og med hinanden. Vi skal alle tjene og lade os tjene uden partiskhed eller forbehold. Gennem åbenbaringen af Jesus Kristus i Skriften er vi fælles om samme tro og håb, og vi aflægger det samme vidnesbyrd over for alle. Dette fællesskab har sin oprindelse i den treenige Gud, der har antaget os som sine børn.

Bibeltekster

Paulus' Brev til Romerne 12,4-5
Paulus' Første Brev til Korintherne 12,12-14
Matthæusevangeliet 28,19-20
Salmernes Bog 133,1
Paulus' Andet Brev til Korintherne 5,16-17
Apostlenes Gerninger 17,26-27
Paulus' Brev til Galaterne 3,27.29
Paulus' Brev til Kolossenserne 3,10-15
Paulus' Brev til Efeserne 4,14-16;4,1-16
Johannesevangeliet 17,20-23Find vores kirker og afdelinger