13. Kirken og dens mission

13-Kirkens-og-den-missionDen universelle menighed består af alle, der i sandhed tror på Kristus. I de sidste dage, en tid med udbredt frafald, vil en rest holde fast ved Guds bud og troen på Jesus. Denne rest forkynder, at Guds doms time er kommet, at der er frelse gennem Kristus, og at hans genkomst er nær. Denne forkyndelse symboliseres ved de tre engle i Åb 14, den finder sted samtidig med domshandlingen i Himmelen og resulterer i anger, omvendelse og reformation blandt menneskene på jorden. Hver enkelt troende er kaldet til at tage personlig del i denne verdensomspændende vidnetjeneste.

Bibeltekster

Johannes' Åbenbaring 12,17;14,6-12;18,1-4
Paulus' Andet Brev til Korintherne 5,10
Peters Første Brev 1,16-19
Peters Andet Brev 3,10-14
Johannes' Åbenbaring 21,1-14Find vores kirker og afdelinger