12-Menigheden12. Menigheden

Menigheden er det samfund af troende, der bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser. Ligesom Guds folk på Det Gamle Testamentes tid er vi kaldet ud fra verden, og vi slutter os sammen for at tilbede, for at nyde fællesskabet, for at få vejledning i ordet, for at fejre Herrens nadver, for at kunne tjene hele menneskeheden og for at kunne forkynde evangeliet over hele verden. Menigheden har sin autoritet fra Kristus — Ordet, som blev menneske — og fra Den hellige Skrift, som er det skrevne ord. Menigheden er Guds familie. Den er antaget af ham som Guds børn. Dens medlemmer lever i den nye pagt. Menigheden er Kristi legeme, et samfund af troende, for hvem Kristus selv er hovedet. Menigheden er den brud, for hvem Kristus døde, for at han kunne hellige og rense den. Når han kommer tilbage som sejrherre, vil han tage en herliggjort menighed til sig, de trofaste fra alle tider, som han har købt med sit blod, uden plet eller rynke, men hellige og dadelfrie.

Bibeltekster

Første Mosebog 12,3
Apostlenes Gerninger 7,38
Paulus' Brev til Efeserne 4,11-15;3,8-11
Matthæusevangeliet 28,19.20;16,13-20;18,18
Paulus' Brev til Efeserne 2,19-22;1,22.23;5,23-27
Paulus' Brev til Kolossenserne 1,17.18Find vores kirker og afdelinger