11-At-vokse-i-Kristus11. At vokse i Kristus

Ved sin død på korset besejrede Jesus ondskabens magter. Han, der gennem sin jordiske tjeneste havde magt over de dæmoniske ånder, har brudt deres magt og sikret deres endelige undergang. Idet vi vandrer med Jesus i fred, i glæde og i vished om hans kærlighed, vil hans sejr give os sejr over de onde kræfter, der stadig søger at få magt over os. Nu bor Helligånden i os og giver os kraft. Når vi til stadighed overgiver os til Jesus som vores frelser og herre, er vi løst fra byrden af vores tidligere handlinger. Vi lever ikke længere i mørket, i frygt for onde magter, i uvidenhed og i vores tidligere meningsløse livsførsel. I denne nye frihed i Jesus er vi kaldet til at vokse til lighed med hans karakter ved dagligt samfund med ham gennem bøn, ved at hente næring fra hans ord, tænke over det og hans forsyn, synge til hans ære, samles til tilbedelse og deltage i kirkens mission. Idet vi giver os selv i kærlig tjeneste for mennesker omkring os og vidner om hans frelse, vil hans stadige tilstedeværelse hos os gennem Ånden gøre hvert øjeblik og hver gerning til en åndelig erfaring.

Bibeltekster

Salmernes bog 1,1-2;23,4;77,11-12
Paulus' Brev til Kollosenserne 1,13-14;2,6;2,14-15
Lukasevangeliet 10,17-20
Paulus' Brev til Efeserne 5,19-20;6,12-18
Paulus' Første Brev til Thessalonikerne 5,16-18; 5,23
Peters Andet Brev 2,9;3,18
Paulus' Andet Brev til Korinterne 3,17-18
Paulus' Brev til Filipperne 3,7-14
Matthæusevangeliet 20,25-28
Johannesevangeliet 20,21
Paulus' Brev til Galaterne 5,22-25
Paulus' Brev til Romerne 8,38-39
Johannes' Første Brev 4,4
Brevet til Hebræerne 10,25Find vores kirker og afdelinger