10-Frelsens-erfaring10. Frelsens erfaring

I uendelig kærlighed og barmhjertighed gjorde Gud Kristus, som ikke kendte til synd, til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Ledet af Helligånden indser vi vort behov, erkender vor syndighed, angrer vore overtrædelser og viser tro på Jesus som Herre og Kristus, som stedfortræder og eksempel. Denne tro, hvormed frelsen modtages, kommer gennem ordets guddommelige kraft og er en nådegave fra Gud. Gennem Kristus bliver vi retfærdiggjort, antaget som Guds sønner og døtre og udfriet fra syndens herredømme. Gennem Ånden bliver vi født på ny og helliggjort. Ånden fornyer vort sind, skriver Guds kærligheds lov i vort hjerte og skænker os kraft til at leve et helligt liv. Når vi bliver i ham, får vi del i guddommelig natur og har forsikringen om frelse både nu og i dommen.

Bibeltekster

Paulus' Andet Brev til Korintherne 5,17-21
Johannesevangeliet 3,16
Paulus' Brev til Galaterne 1,4;4,4-7
Paulus' Brev til Titut 3,3-7
Johannesevangeliet 16,8
Paulus' Brev til Galaterne 3,13.14
Peters Første Brev 2,21.22
Paulus' Brev til Romerne 10,17
Lukasevangeliet 17,5
Markusevangeliet 9,23.24
Paulus' Brev til Efeserne 2,5-10
Paulus' Brev til Romerne 3,21-26
Paulus' Brev til Kolossenserne 1,13.14
Paulus' Brev til Romerne 8,14-17
Paulus' Brev til Galaterne 3,26
Johannesevangeliet 3,3-8
Peters Første Brev 1,23
Paulus' Brev til Romerne 12,2
Brevet til Hebræerne 8,7-12
Ezekiels Bog 36,25-27
Peters Andet Brev 1,3.4
Paulus' Brev til Romerne 8,1-4;5,6-10Find vores kirker og afdelinger