Vores tro og lære

Syvende dags adventisterne anerkender Bibelen som deres eneste trosbekendelse og anser visse grundlæggende trospunkter for at være Den hellige Skrifts lære.

Disse trospunkter, som her fremsættes, udtrykker syvende dags adventisternes opfattelse af Skriftens lære. De kan revideres ved en generalforsamling i syvende dags adventisternes verdensorganisation (the General Conference of Seventh-day Adventists), når menigheden af Helligånden ledes frem til en dybere forståelse af bibelsk sandhed eller finder en bedre måde at formulere Guds hellige ords undervisning på.

 Find vores kirker og afdelinger