Religionsfrihed

I mere end et århundrede har syvende dags adventister arbejdet aktivt for at fremme religionsfrihed. Vi anerkender behovet for at forsvare tanke- og trosfrihed som en fundamental menneskeret, i harmoni med De forenede Nationers redskaber.

Syvende Dags Adventistkirken er til stede i 209 nationer. Med visse undtagelser udgør adventisterne dog et religiøst mindretal og har i perioder været udsat for restriktioner og diskrimination. Derfor har de følt det nødvendigt at forsvare menneskerettigheder.

Som loyale borgere tror adventister, at de har retten til religionsfrihed, under hensyntagen til lige rettigheder for andre. Dette indebærer frihed til at mødes til undervisning og tilbedelse, til at tilbede på ugens syvende dag (lørdag), og til at udbrede religiøse standpunkter ved offentlig forkyndelse eller igennem medierne. Denne frihed indebærer desuden retten til at ændre sin religion såvel som respektfuldt at invitere andre til at gøre det samme. Enhver person har ret til at kræve hensyn, når ens samvittighed ikke tillader udførelsen af visse offentlige tjenester, som f.eks. at bære våben. Når kirker gives adgang til offentlige medier, bør adventister retfærdigvis inkluderes.

Vi vil fortsat samarbejde med andre for at forsvare religionsfrihed for alle mennesker, også dem vi måtte være uenige med.

Vedtaget af Generalkonferencens Administrative Komité (ADCOM) og offentliggjort af verdensleder Robert S. Folkenberg ved verdenskongressen i Utrecht, Holland, 1995.Find vores kirker og afdelinger