Homoseksualitet

Syvende Dags Adventistkirken anerkender, at hvert eneste menneske er værdifuldt over for Gud, og vi søger at tjene alle mænd og kvinder i Jesu ånd. Vi tror også, at ethvert menneske ved Guds nåde og gennem trosfællesskabets opmuntring kan leve i harmoni med principperne i Guds Ord.

Syvende dags adventister tror, at seksuel intimitet kun hører hjemme inden for det ægteskabelige forhold mellem en mand og en kvinde. Dette var Guds design ved skabelsen. Skriften siger: "Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød" (1 Mos 2,24). Igennem skriften bekræftes dette heteroseksuelle mønster. Bibelen giver ikke noget rum for homoseksuel adfærd eller forhold. Seksuelle handlinger uden for et heteroseksuelt ægteskab er forbudte (3 Mos 20,7-21, Rom 1,24-27, 1 Kor 6,9-11). Jesus Kristus bekræftede den guddommelige hensigt ved skabelsen: "Han sagde: 'Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: "Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød"? Derfor er de ikke længere to, men ét kød' " (Matt 19,4-6). ...

Syvende dags adventister stræber efter at følge Jesu vejledning og eksempel. Han bekræftede alle menneskers værdighed og rakte omsorgsfuldt ud til mennesker og familier, der led under syndens følger. Han tjente med omsorg og lindring til anstrengte mennesker, men differentierede sin kærlighed til syndere fra sin klare lære om syndig praksis.

Vedtaget ved verdenskirkens hovedbestyrelses efterårsmøde (Annual Council) søndag den 3. oktober 1999 i Silver Spring, MD, USA.Find vores kirker og afdelinger