Familien

Familien er den tætteste, mest følsomme og helligste af alle menneskelige relationer på jorden. Gud indstiftede familien som den primære kilde til de varme og omsorgsfulde forhold, som mennesket længes efter.

I familien mødes dybe og vedvarende behov for tilhørsforhold, kærlighed og intimitet. Gud velsigner familien og har for øje, at dens medlemmer hjælper hinanden til at opnå modenhed og helhe. I den kristne familie bliver hvert medlems personlige værdi og værdighed bekræftet og beskyttet i et miljø af respekt, lighed, åbenhed og kærlighed. I denne intime cirkel kan individets tidligste og mest varige holdninger til relationer udvikles, og værdier kan videreføres fra en generation til en anden.

Det er også Guds ønske, at en åbenbaring af Ham selv og Hans veje kan findes i familien. Ægteskabet, med dets gensidige kærlighed, respekt, intimitet og livslange loyalitet, afspejler den kærlighed, hellighed, nærhed og varighed, som findes i forholdet mellem Kristus og Hans kirke. Når forældre opdrager og retter på deres børn , og børnene reagerer på den kærlighed, der vises dem, er det et billede på den troendes oplevelse som et Guds barn. Ved Guds nåde kan familien være et stærkt værktøj i at føre sine medlemmer til Kristus.

Synden har fordrejet Guds idealer for ægteskab og familie. Desuden har det stadigt mere komplekse samfund og øget stress på forhold ført til kriser i mange familier i dag. Resultaterne er tydelige i brudte og dårligt fungerende relationer, som præges af mistillid, konflikt, fjendskab og fremmedgørelse. Mange familiemedlemmer, også forældre og bedsteforældre, men især ægtefæller og børn, lider under familievold. Misbrug, både emotionelt og fysisk, har nået epidemiske proportioner. Det stigende antal skilsmisser signalerer en høj grad af ægteskabelig disharmoni og ulykkelighed.

Familier må opleve fornyelse og forandring i deres forhold. Dette vil hjælpe til at forandre de destruktive holdninger og praksiser, der er fremherskende i mange hjem i dag. Gennem evangeliets kraft kan familiemedlemmer erkende deres individuelle syndighed, acceptere hinandens ufuldkommenhed og modtage Kristi forløsende helbredelse i deres liv og relationer. Nogle familierelationer ikke opnår idealet, og genopbygningen efter skadelige oplevelser ikke kan fuldføres. Men hvor Kristi kærlighed råder, vil Hans Ånd fremme enhed og harmoni og gøre sådanne hjem til kilder til liv-givende glæde og energi i kirken og samfundet.

Offentliggjort af verdensleder Neal C. Wilson, efter konsultation med Adventistkirkens 16 verdens-viceformænd, den 5. juli 1990 ved verdenskongressen i Indianapolis, IN, USA.Find vores kirker og afdelinger