Ægteskab

Spørgsmål i forbindelse med ægteskabet kan kun ses i deres rette lys, hvis de holdes op mod det guddommelige ideal for ægteskabet. Ægteskabet blev indstiftet i Eden og bekræftet af Jesus Kristus som værende både monogamt og heteroseksuelt; et livslang forening af kærligt partnerskab mellem en mand og en kvinde. I kulminationen på sit skaberværk designede Gud mennesket som mand og kvinde i sit eget billede. Han indstiftede ægteskabet, en pagt-baseret union mellem de to køn fysisk, emotionelt og åndeligt; i Skriften omtalt som "ét kød".

Ægteskabets enhed, der udspringer fra de to menneskelige køns forskellighed, illustrerer enheden og forskelligheden i Guddommen. I hele Skriften ophøjes den heteroseksuelle forening i ægteskab som et symbol på foreningen mellem Guddom og menneskehed. Det er et menneskeligt vidnesbyrd om Guds selvopofrende kærlighed og hans pagt med sit folk. Den harmoniske tilknytning mellem mand og kvinde og ægteskabet giver en miniature af social enhed, som over tid har bevist sin gyldighed som ingrediens i stabile samfund. Desuden var det Skaberens tanke, at ægteskabets seksualitet ikke kun skulle tjene som forening, men også tjene til udbredelse og bevaring af menneskeheden. I den guddommelige mening er formering et udspring af og en integreret del af den samme proces, hvori ægtefolk kan finde glæde, nydelse og fysisk fuldendelse. En mand og hustru, hvis kærlighed har givet dem mulighed for at kende hinanden i et seksuelt forhold, kan blive tiltroet et barn. Deres barn er en levende inkarnation af deres enhed. Det voksende barn trives i den ægteskabelige kærligheds atmosfære og enhed, hvori han eller hun blev undfanget, og har fordelen af et forhold til hver af forældrene.

Ægteskabets monogame forening af mand og kvinde bekræftes som det guddommeligt funderede grundlag for familie og socialt liv og det eneste moralsk rigtige sted til kønslige eller relaterede seksuelle udtryk. Men ægteskabet som institution er ikke Guds eneste plan for at møde menneskers relationelle behov eller at kende oplevelsen af familie. Enlighed og venskab mellem enlige er også en del af det guddommelige design. Venners selskab og støtte har en vigtig plads i begge af Bibelens testamenter. Fællesskabet i kirken, Guds familie, er tilgængeligt for alle, uanset civilstand. Skriften opstiller dog en skarp skillelinie socialt og seksuelt mellem sådanne venskaber og ægteskab.

Syvende Dags Adventistkirken tilslutter sig dette bibelske syn på ægteskabet uden indvendinger og tror, at enhver svækkelse af denne høje standard i princippet er en svækkelse af det himmelske ideal. Fordi ægteskabet er blevet korrumperet af synden, må ægteskabets renhed og skønhed, som det blev designet af Gud, genoprettes. Gennem en anerkendelse af Kristi frelsende gerning og Helligåndens virke i menneskers hjerter kan ægteskabets oprindelige formål blive genoprettet, og den dejlige og sunde oplevelse af ægteskabet kan opnås af den mand og kvinde, som forener deres liv i ægtepagten.

Vedtaget af Generalkonferencens Administrative Komité (ADCOM) den 23. april 1996.Find vores kirker og afdelinger