Det mener vi

Fra tid til anden lyder spørgsmålet: Hvad siger Adventistkirken om...? Spørgsmålet kan komme fra medlemmer af Adventistkirken, men i stigende grad også fra offentligheden. På denne baggrund vil vi her offentliggøre udtalelser og dokumenter, der enten er vedtaget af hovedbestyrelsen for Adventistkirken i Danmark eller stammer fra vedtagelser i Adventistkirkens verdensledelse.

Det drejer sig i de fleste tilfælde om dokumenter, der er blevet til på baggrund af aktuelle forhold, men som har en så bred anvendelse, at de indeholdte principper må siges at være anvendelige i en rum tid fremover.

Adventistkirkens historie går tilbage til 1860'erne, hvor kirken blev grundlagt. Siden har kirken ikke blot engageret sig i evangeliets forkyndelse, men har taget flittig del i arbejdet for borgerrettigheder, religionsfrihed, misbrugsproblemer, uddannelse, velfærd etc. De dokumenter, der efterhånden vil blive gjort tilgængelige på disse sider, vil være med til at afspejle denne indsats – samtidig med, at de forhåbentlig tegner billedet af et kirkesamfund, der ikke er sig selv nok, men som opfordrer dets medlemmer til at praktisere en hverdagskristendom, der lever op til Jesu ord om at "være jordens salt".

Yderligere oplysninger kan i øvrigt altid indhentes ved henvendelse til Adventistkirken.

Fra Verdenskirken

Official Statements
(Komplet liste med officielle udtalelser fra verdenskirken - på engelsk)BIBELVERS

Sl 150,6
Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren.
Find vores kirker og afdelinger