Erklæring vedrørende ligestilling og ordination

Ifølge Adventistkirkens tro på skabelsen, sådan som den er bevidnet i Bibelen, har Gud skabt mennesket – mand og kvinde – i sit billede og dermed ligeværdigt.

På grund af syndefaldet indstiftede Gud et specielt præsteskab, som kun var forbeholdt mænd. Dette specielle præsteskab med dens ofringer og funktioner fandt med Jesus Kristus sin opfyldelse. Nu findes der ikke længere et specielt præsteskab. Jesus Kristus er vores eneste sande præst, den ophøjede ypperstepræst i det sande tempel i Himlen.

Nu har alle fri adgang til Gud (Hebræerbrevet).
Alle Kristi efterfølgere – både mænd og kvinder – blev ophøjet til at være "en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at forkynde hans guddomsmagt ..." (1 Pet 2,9).

Dette kongelige præsteskab har en fælles opgave, nemlig "at forkynde".
Denne forkyndergerning er baseret på de nådegaver, som Helligånden uddeler ligeværdigt til mænd og kvinder (1 Kor 12). Paulus nævner nogle specielle nådebaserede
tjenester i menigheden, der blandt andet omfatter apostle, profeter, evangelister, hyrder (dvs. pastorer), lærere (Ef 4,7-16).

På baggrund af denne bibelske forståelse vil Syvende Dags Adventistkirken i Danmark derfor ikke skelne mellem kønnene, når der skal indsættes pastorer/prædikanter, og vil se ligestilling mellem kønnene i alle ansvarsområder. Som følge heraf vil SDA i DK suspendere nye ordinationer af alle præster indtil Generalkonferensen i 2015.

Vedtaget ved Adventistkirken Danmarks generalforsamling, 12. maj 2013


English version of Statement regarding equality and ordination



Find vores kirker og afdelinger