Menu

Presse information

Om os

Syvende Dags Adventistkirken, eller til daglig, adventistkirken, er en kristen evangelisk kirke baseret på de lutherske principper om Bibelen som den vigtigste komponent for tro og lære.

Syvende Dags Adventistkirken er et anerkendt kristent kirkesamfund i Danmark. Ligesom andre kirker baserer vi vores tro på Bibelen, og derfor tror vi også, at Jesus Kristus er Gud, og at han døde for vores synder. I Danmark har vi ca 2.500 medlemmer og 44 menigheder (hvoraf den ene er på Færøerne), hvor vi mødes hver uge for at tilbede Gud og være sammen med hinanden. På verdensplan er vi over 20 mio medlemmer, men endnu flere dukker op i vores kirker, som er åbne for alle – også for dig.

Selv om vi ikke er ret mange adventister i Danmark i forhold til befolkningens størrelse, så er det faktisk ikke usandsynligt, at du har mødt én af os eller har set en af vores kirker.

På forskellige måder har vi sat vores præg på samfundet. Vi har for eksempel flere friskoler rundt om i landet med mange elever, hvoraf de fleste ikke er fra adventistfamilier. Mange adventister er uddannede fysioterapeuter, fordi vi startede Skodsborg Fysioterapiskole, så måske er det en adventist du har fået massage af engang?

Vidste du for øvrigt, at Harvey Kellogg, der skabte cornflakes, også oprindeligt var adventist? Hvis du vil vide mere om os, så er den bedste måde dog helt sikkert at besøge os.

Sådan er vi organiseret

Adventistkirken i Danmark er organiseret, så de lokale kirker er tilknyttet et regionalt, nationalt og internationalt samfund. Denne form for organisation bruges af adventistkirken verden over. Den lokale kirke har autonomi. På regelmæssige menighedsmøder vælges menighedens ledere, bestyrelsen og andre valgte repræsentanter på anbefaling af et valgkomité. Den lokale forstander er den lokalt valgte leder i menigheden. Præster er lønmodtagere, der er ansat af kirken centralt. Ansvaret for præsternes placering i lokale menigheder ligger hos unionen, der er hovedorganisationen i Danmark.

Den lokale kirke har autonomi.

Lokale kirker er forbundet med unionen. Alle kirker er ejet af et centralt dansk ejendomsselskab. Unionen varetager fælles ressourcer og er den enhed, hvor præsterne har deres beskæftigelse. Ved valg i adventistkirken Danmark, samles man til årsmøde, hvor hver menighed kan sende et antal delegerede baseret på menighedens størrelse. På generalforsamlingen, lægges kursen for kirken i Danmark, der vælges centrale leder der skal varetage funktioner på nationalt plan, og der lægges strategier for de kommende år.

Den Danske Union, er derefter tilknyttet en verdensføderation, som koordinerer Kirkens internationale aktiviteter. Hvert femte år mødes ca. tre tusinde delegerede til en generalkonference. Her træffes beslutninger i alle større spørgsmål, såsom eventuelle tilpasninger af ordlyden af ​​Kirkens lære (“grundlæggende overbevisninger”) og kirkens vejledning for verdenskirkenes drift. Generalkonferencen (USA) har etableret regionale kontorer i 13 definerede områder af verden. Disse kaldes divisionskontorer. Forvaltningen af ​​disse kontorer vælges også på generalforsamlingens generalforsamling.