Menu

Perspektiv

Rundt om krybben

Ved juletid zoomer hele den kristne verden ind på en krybbe i en stald i Betlehem. En krybbe med et lille nyfødt barn. Omkring krybben står en ung nybagt jødisk mor, Maria, med sin gudfrygtige mand, Josef (Matt 1,19). De har netop været vidner til en mirakuløs guddommelig indgriben, som langt overstiger en menneskelig forventning.

Maria og Josef var i Betlehem, fordi de var fra Juda stamme, og de skulle indskrive sig i den folketælling, som kejser Augustus havde befalet. Men de blev nok overrasket, da fødslen pludselig gik i gang, så de måtte indlogere sig i en stald.

Den uventede graviditet

Optakten til denne fødsel var et uventet besøg af en engel, som fortalte Maria, at hun skulle blive med barn. Maria undrede sig, for hvordan kunne det ske (Luk 1,34), og englens forklaring var: ”Helligånden skal komme over dig“ (Luk 1,35). Og med Marias accept gik det sin gang (Luk 1,27).

Det har nok ikke været let for Maria at fortælle Josef den uventede nyhed. At hun var gravid, før de var blevet gift. Og gravid med hvem? Josef var en nobel og anstændig mand, så han ville lade sig skille i al stilhed. Han ville ikke udstille Maria med en offentlig skandale med udskamning eller stening for utroskab. Så ved at gå i stilhed udviste han kærlighed, nåde og omsorg for Maria.

Men Josef fik også besøg af en engel, som gav ham mod til at tage Maria som sin hustru (Matt 1,20). Og som en handlingens mand gjorde han, som englen havde sagt, og tog Maria til sin hustru (Matt 1,24). Begge var de udvalgt af Gud og inddraget i Guds mission om et barn, som skulle komme til verden. Og begge stod de nu omkring krybben og beundrede det lille nyfødte barn.

Hyrderne fra marken

Men samme nat kom også nogle hyrder til stalden for at se barnet i krybben. De var sendt dertil af en engel, som gav dem den glædelige nyhed om en frelser i Davids by. Et englekor havde holdt koncert og sunget til Guds pris. Oplevelsen og budskabet greb dem med frygt, og turde de gå? For hvem var de, at de skulle have den mulighed? Og hvad ville de finde?

Hyrder var at betragte som urene, ulærde og de laveste på den sociale rangstige. Men englen forsikrede dem, at de ikke skulle gå til en overdådig hotelsuite eller guvernørens pragtvilla, men til en simpel stald. Og dér ville de finde et barn, som var svøbt og lå i en krybbe (Luk 2,12).

Hyrderne var de første, som kom på besøg i stalden og så barnet i krybben. De fandt det sådan, som englen havde fortalt dem det. Og overvældet af deres oplevelse fortalte de deres historie, og alle var forbløffede. Efter deres besøg hos Maria, Josef og det lille barn i krybben priste og lovede de Gud for det, de havde set og hørt.

De vise mænd fra Østerland

Nogen tid efter hyrdernes besøg fik Maria og Josef endnu et besøg. Det var nogle vise mænd fra Østerland. De havde rejst langt og fulgt en stjerne. Den ledte dem først til Jerusalem, og dér sendte kong Herodes dem til Betlehem i Judæa. Denne by var nemlig udpeget af nogle ypperstepræster og skriftkloge som stedet, hvorfra en hersker skulle udgå (Mika 5,1). Da de vise mænd forlod Jerusalem, så de igen deres ledestjerne, som nu ledte dem til et hus i Betlehem.

”Er vi gået forkert? Ville en konge blive født i en stald og lagt i en krybbe? Har vi taget fejl?“ De var dog det rigtige sted, for stjernen standsede ved huset, hvor de i stalden fandt et barn i en krybbe. De vise mænd udviste tro på, at det barn, de fandt, var den konge, de søgte. Så de faldt ned og tilbad det (Matt 2,11). Og de frembar nogle værdifulde gaver, som var tiltænkt en nyfødt konge: guld, røgelse og myrra. Gaver, som Josef og Maria måske aldrig havde set før i deres liv.

Rundt om krybben

Alle de, som var omkring krybben, var set af Gud: Maria, Josef, hyrderne og de vise mænd. Alle kom de til Betlehem og så en Messias i en krybbe. Hyrderne – de laveste i samfundets hierarki – og vismændene fra et hedensk land mod øst kom for at tilbede.

Men kredsen omkring krybben kunne have været langt større. For hele Jerusalem, kong Herodes, ypperstepræsterne og de skriftkloge kunne have stået i kreds om barnet. De genkendte nemlig profetien om en hersker, der skulle udgå fra Betlehem. Men de anerkendte det ikke. Det gjorde til gengæld den retfærdige og fromme mand Simeon og profetinden Anna (Luk 2,22-38). De fik netop deres ønske opfyldt om at se Messias.

Ved juletid udvides kredsen omkring krybben betragteligt, for vi samles omkring det lille nyfødte barn. Nogle for at tilbede, nogle for at ignorere ham, nogle bliver bange og nogle vil slå ham ihjel. Vi står netop alle overfor de samme valg i dag, som de gjorde, da det lille Messiasbarn blev født i Betlehem.

Bragt i Adventnyt · nr. 6 · december 2021