Menu

Historie

John G. Matteson - Skandinavisk adventistapostel

John G. Matteson var en en aktiv mand med stor betydning for udbredelsen af adventister i Skandinavien. Specielt distribution af trykte medier var kendetegnende for hans virke.

For 140 år siden – den 7. juni 1877 – ankom John G. Matteson og frue til Vejle med toget fra Hamborg. Elleve år senere forlod familien Danmark, og da var der organiseret 3 konferenser (Danmark 1880, Norge 1882, Sverige 1882), 24 menigheder, 2 bogforlag og ét trykkeri. Medlemstallet var 1.031 medlemmer i Skandinavien, og ca. en femtedel af alle adventister var på dette tidspunkt af skandinavisk afstamning som resultat af Mattesons virke gennem først 13 år i Amerika og siden 11 år i de skandinaviske lande.

TIL AMERIKA

Det hele begyndte i 1835 i Tranekær på Langeland. Her blev Johannes Gottlieb Mathiesen født, søn af en skrædder. Efter realeksamen i Rudkøbing og arbejde på det lokale postkontor drog
den 20-årige til Amerika, hvor han ændrede sit navn til John Gottlieb Matteson. Matteson var på dette tidspunkt nærmest ateist, men et sygeleje med læsning af Det nye Testamente skabte interesse for den kristne religion. Han lod sig døbe som baptist og begyndte at vidne og holde møder for dansk-amerikanere i Wisconsin. Behovet for uddannelse førte ham til baptisternes præsteseminarium – i dag University of Chicago – men tuberkulose gjorde, at han afbrød studiet et år før sin embedseksamen.

SYVENDEDAGS ADVENTIST

Det standsede ikke Matteson. Han drog til Wisconsin med sin brud, Anna Sivertsen fra Tromsø i Norge, for at genvinde sit helbred. Læsningen af nogle artikler i ”Review and Herald“,
Adventistkirkens hovedorgan, overbeviste ham om at helligholde sabbatten, den syvende dag. Han blev optaget i Syvende Dags Adventistkirken, som var opstået 20 år tidligere. Hele hans
baptistmenighed med undtagelse af én familie fulgte ham, og i 1864 blev den første danske adventistmenighed oprettet i Amerika. Herefter fulgte 13 år, hvor Matteson virkede som missionær blandt de skandinaviske emigranter i de midtvestlige amerikanske stater. Han oprettede menigheder og kunne rapportere over ottehundrede skandinaviske adventister
i Amerika i 1877. Matteson var flittig og nøjsom og påtog sig mange opgaver for at fremme sit missionsarbejde. Han lavede selv satsen til sin første traktat på 16 sider: ”Det nye testamentes sabbat“. Flere traktater, en salmebog og bogen ”Liv og død“ fulgte efter. I 1872 udgav Matteson et dansksproget blad ”Advent Tidende“, det første fremmedsprogede adventistblad. Det blev et vigtigt bindeled mellem de skandinaviske adventister i 75 år, og Matteson forblev redaktør til sin død.

SKANDINAVIEN

Med ankomsten til Skandinavien fortsatte han fl ittigt og målrettet, og han præsenterede en salmebog få uger efter sin ankomst samt tidsskrifterne ”Tidernes Tegn“ i 1879 og  Sundhedsbladet“ i 1881. Det havde en pris. Tuberkulose tog livet af ham kun 60 år gammel. I perioder virkede han langt fra familien i op til et år. Familiens 6 børn kom først til
Skandinavien i 1879 – efter 2 års afsavn. Hans forkyndelse mødte voldsom modstand, og interessen for hans budskab var beskeden. Det til trods arbejdede Matteson op til 18 timer om dagen – utrætteligt – for han havde set noget, som var værd at kæmpe for, og han sparede sig ikke. Han lod sig ikke kue af vanskeligheder – og hjælpen og styrken kom til ham fra den Gud, han satte sin lid til.