Menu

Perspektiv

COVID-19 Vaccine: Gode råd mod aktuelle bekymringer.

Vaccinespørgsmålet optager mange. Vi skal forholde os mange meninger, faktuelle oplysninger og mere eller mindre sunde fortolkninger. Adventistkirken har publiceret nogle gode råd og betragtninger i forbindlse med dette tema.

Materiale er baseret på en netartikel i Review & Herald, 18. december, 2020 og er produceret ved samarbejde mellem to af afdelingerne i Syvende Dags Adventistkirkens hovedkontor i Washington, Generalkonferensen, Afdelingen for Helse og Biblical Research Institute. En sektion er skrevet I samarbejde med Loma Linda University School of Pharmacy and School of Public Health I Californien.

Syvende dags Adventister ser frem til Kristi komme som historiens store klimaks, hvor al sygdom, lidelse og død får en afslutning. Men vi er også som adventister betroet et sundhedsbudskab. Det er bygget på Bibelen og yderligere udtrykt og forklaret i Ellen Whites skrifter, hvor hun giver et overblik over en sund livsstil med henvisning til praktiske og harmoniske sundhedsvaner for hele mennesket.

Vi anbefaler alle disse sundhedsvaner, fordi de kan hjælpe til at opretholde et sundt immunsystem, og i en tid med en pandemi er dette endnu mere nødvendigt. Ellen Whites inspirerede vejledning var ikke blot langt forud for hendes tid. Hun var også et praktisk eksempel på forebyggelse, da hun selv stod over for en dødelig sygdom i sit område, nemlig kopper. Hun lod sig selv vaccinere og anbefalede det til dem, der var hende nærmest.  *1  I dag er kopper udryddet globalt.

Det er vores håb, at denne artikel vil besvare nogle spørgsmål, dulme frygt og udrydde nogle af de mest fremherskende myter og rygter, og at den derved kan give ro til vores medlemmer, når de rådgivet af deres læge skal træffe beslutninger, der har betydning for deres sundhed.

En del rygter og konspirationsteorier fortolker COVID-19 som en opfyldelse af profetierne. Vi har bedt Generalkonferensens Biblical Research Committee om kommentarer, og her er svaret:

”Den verdensomspændende omvæltning, som COVID-19 har forårsaget, har medført mange spekulationer i forbindelse med endens tid og bragt mange misfortolkninger af Bibelen. Et synspunkt, som for nylig er blevet spredt på sociale medier og nogle hjemmesider på internettet, påstår, at de vacciner, der er på vej for at bekæmpe COVID-19, er en del af en proces, hvor mennesker kontrolleres og derved vil kunne modtage dyrets mærke.

Her er det imidlertid vigtigt at fastholde adventisters overbevisning om, at striden i endens tid vil stå om Guds lov og i særdeleshed om det fjerde bud (Åb 14,12). Den tredje engels budskab vil advare mennesker mod at tage dyrets mærke på sig (Åb 14,9-12) og vil oplyse dem om, hvad striden går ud på.

Det bør her være klart, at syvende dags adventister ikke opfatter dyrets mærke som et bogstaveligt mærke, men som et loyalitetsmærke, der identificerer den, der bærer mærket, som loyal mod den magt, dyret repræsenterer.

En anden type spekulation argumenterer, at vacciner gør dem, der tager dem, urene, fordi man antager, at urene stoffer bruges i produktionen. Men de grundlæggende bibelske forbud mod at indtage uren føde eller blod (3 Mos 11,1-20; 17, 11-12; ApG 15,20) gælder ikke for vaccine af den indlysende årsag, at vacciner produceres som medikamenter for at redde liv, ikke som fødemidler.

Sådanne spekulationer bringer Guds Ord i miskredit og skaber forvirring blandt oprigtige, men mindre velinformerede troende. Når man bruger introduktionen af vaccine til at skabe en fortælling af åndelige eller kosmiske dimensioner, eller når man modsætter sig brugen af vaccine på grundlag af en forkert fortolkning af Skriften, leder det oprigtige troende bort fra de virkelige profetiske spørgsmål og fra Adventistkirkens kald til at forkynde evangeliet.

Forhåbentlig kan en vaccine hjælpe til at standse den nuværende pandemi. Det vil kunne redde livet for de mennesker, som stadig har brug for at høre evangeliet, og for de mennesker, som allerede har modtaget det, og som er betroet den opgave at forkynde Guds uendelige kærlighed til en lidende verden (Joh 3,16).”  *2

Adventistkirkens Helsetjeneste er grundfæstet på Bibelens principper og på Profetiens Ånds vejledning gennem Ellen White, og den er i overensstemmelse med data-baseret sundhedsvidenskab, hvor undersøgelser er bekræftede af andre videnskabsmænd. Vi er afhængig af denne grundvold, når vi forklarer, hvad vores syn på helse går ud på, og når vi giver vores råd om sundhed. Millioner er nu blevet smittet af Corona, mange er døde, smittetallet stiger verden over, og en række vacciner er blevet udviklet på rekordtid. Derfor stiller mennesker en lang række spørgsmål om COVID-19 vaccinerne.

Som en kirke støtter vi de offentlige sundhedsanbefalinger, der er baseret på data, og vi ønsker også at være forsigtige med at lave udtalelser, som kan misforstås, som skulle de erstatte nationale og internationale offentlige helseråd. Det er derfor vigtigt, at vores kommentarer forstås i lyset af vores kirkes officielle syn på vaccination:

”Syvende Dags Adventistkirken lægger stor vægt på sundhed og velvære. Adventisters understregning af sundhedens betydning er bygget på den bibelske åbenbaring, på E.G. Whites inspirerede skrifter og på videnskabelig litteratur, hvor undersøgelser er bekræftet af andre videnskabsmænd. På den basis opmuntrer vi til ansvarlig vaccination, og vi har ingen religiøs eller trosmæssig begrundelse for ikke at opmuntre vores medlemmer til på ansvarlig vis at deltage i de vaccinationsprogrammer, som beskytter og forebygger mod sygdom. Vi værdsætter befolkningens sundhed og sikkerhed, som indbefatter vedligeholdelsen af såkaldt ”flok immunitet.”

Vi er ikke det enkelte medlems samvittighed og anerkender de valg, som hvert individ må træffe. At vælge at blive vaccineret eller undlade at blive vaccineret skal ikke opfattes som et dogme eller som en læresætning for Syvende Dags Adventistkirken.”

Spørgsmål og fakta vedrørende vaccine

Der er udført et grundigt arbejde for at kunne behandle patienter med COVID-19 ud fra troværdige, videnskabeligt kontrollerede data. Samtidig har man på rekordtid formået at fremstille vacciner, som nu anvendes for at få styr på pandemien. Men det er naturligt, at der er spørgsmål og bekymringer omkring COVID-19 vaccinerne.

England gav nødautorisation for brug af Pfizer/BioNtech vaccinen den 2. december, 2020. Canada fulgte efter den 9. december. I USA blev Pfizer vaccinen vurderet og fik nødautorisation af US Food and Drug Administration (FDA) den 11. december. Autorisation for Moderna vaccinen er det næste.

Michael Hogue er leder af Loma Linda School of Pharmacy og bl.a. medlem af US Centers for Disease Controls (CDC) rådgivende komité vedrørende COVID-19 vaccinationer. Vi har haft en samtale med Michael Hogue og rejst nogle af de almindelige spørgsmål vedrørende Pfizer/BioNtech og Moderna vaccinerne. Herunder følger uddrag af hans svar og forklaringer. Selv om nogle af oplysninger først og fremmest gælder i USA, vil svarene dog være relevante også i en dansk sammenhæng.

Spørgsmål: Forandrer mRNA vaccinen din DNA?

Faktum: Begge de godkendte vacciner, som er omtalt, er baseret på mRNA (messenger ribonucleic acid/syre). Dette er noget nyt for vacciner; men selve teknologien har været brugt i medicinsk behandling de sidste femten år. Vaccinen kommer ind i cellens cytoplasma (cellevæsken), hvor den stimulerer produktionen af antistoffer, som bekæmper SARS-CoV-2 spidsprotein. Da vaccinen ikke kommer ind i cellens kerne, vil den ikke forandre DNA eller cellens genetiske struktur og funktion.

 

Spørgsmål: kan en vaccine, der er blevet udviklet så hurtigt, være sikker og effektiv?

Faktum: Ved hjælp af den teknologi, vi i dag besidder, blev kæden i SARS-CoV-2 virus klargjort kun få dage efter at virussen var blevet identificeret, og arbejdet med at udvikle en vaccine begyndte øjeblikkeligt derefter. Det studium, som vaccinen bygger på, omfatter 40,000 mennesker, hvor gennemsnittet for FDA’s studier for at udvikle vaccine kun er 27,000. Vi er nu to måneder inde i et to-års studium, og de data, vi indhenter, overvåges meget omhyggeligt.

Den første forsøgsdose viste en beskyttelsesprocent på 50, den anden nåede op på 95 %. Af vacciner er kun hepatitis A højere, med en beskyttelse på næsten 100 %. Dette meget velgennemførte studium dækker et repræsentativt demografisk udsnit af USA’s befolkning. Effektivitet såvel som bivirkninger var det samme for alle grupper.

 

Spørgsmål: er ingredienserne og konserveringsmidlerne i vaccinerne farlige?

Faktum: De to COVID-19 vacciner indeholder ingen konserveringsmidler. Det er grunden til, at de kræver stærke fryser-faciliteter for at kunne opbevares og transporteres. Vaccinen er omhyggeligt renset.

 

Spørgsmål: Hvad er bivirkningerne?

Faktum: 10% af deltagerne har rapporteret feber på andendagen efter vaccinationen, og 50-60% følte sig ømme og trætte de første 24 timer. Der har indtil nu været meget få alvorlige bivirkninger med Pfizer/BioNtech vaccinen. Heri indbefattes tre eksempler på betydelig allergisk reaktion. Men dette er egentlig usædvanligt lavt for vacciner og skyldes sandsynligvis, at der ikke anvendes konserveringsmidler.

Som i Danmark er vaccination i USA frivillig, ikke påkrævet.

Pfizer/BioNtech og Moderna vaccinerne har nogenlunde samme effektivitet. Der gives to doser med forskellige intervaller for enten Pfizer/BioNtech eller Moderna vaccinen, og man skal ikke blande de to, men holde sig til en af dem. Vaccinen er ikke i USA godkendt for gravide eller for børn og unge under 16 år, og lignende restriktioner vil tænkeligt gælde i andre lande.

 

Konklusion

Sammen med god hygiejne og rent vand har vaccination været afgørende for forøget livslængde, hvor som helst i verden disse værktøjer har været praktiseret. Vacciner er blevet brugt af adventister verden over i lang tid. Sammen med gode sundhedsvaner har de beskyttet mod mange infektioner og forebygget sygdom og død.

Vi er nu vidner til enorme globale følger af en pandemi med død, invalidering og langvarige COVID-19 virkninger i alle aldersgrupper, og vi opfordrer derfor vores medlemmer til at overveje at modtage disse ansvarligt udviklede vacciner og derved støtte og fremme, hvad der almindeligvis kaldes flokimmunitet – det betyder, at omkring 80% i et samfund er immune enten på grund af tidligere smitte og sygdom eller på grund af vaccination.

Vi gentager, at beslutningen om at blive vaccineret eller ej er den enkeltes personlige valg og bør tages i samråd med egen læge. Det kan være godt selv at sætte sig ind i emnerne; men til syvende og sidst bygger vi på de praktiske sundhedsråd, vi har fra Bibelen og profetiens Ånd samt på velkontrollerede videnskabelige undersøgelser. Når vi således følger Guds ledelse i vores liv, vil det give os tryghed i den beslutning, vi vælger at tage.

Oversat og tilrettelagt af Paul B. Petersen

 


1 Om vaccination mod kopper skrev D. E. Robinson, en af E.G. Whites assistenter, den 12. juni, 1931, følgende om str. Whites holdning til vaccination: “I har spurgt om en præcis information mht. hvad str. White skrev om vaccination og serum. Det spørgsmål kan besvares ganske kort, for vi har ingen skriftlige optegnelser, hvori hun omtaler dette emne. Men det vil have interesse for jer at vide, at på et tidspunkt, hvor der var udbrudt en kopper-epidemi i hendes nabolag, blev hun selv vaccineret og opfordrede sine medhjælpere, der var knyttet til hende, om at blive vaccinerede. Ved at tage dette skridt anerkendte str. White det faktum, at det var blevet påvist, at vaccination enten gør en person immun mod kopper eller har betydelig effekt, hvis man angribes af sygdommen. Hun så også faren ved at udsætte andre for sygdommen, hvis man ikke tog denne forholdsregel. (Underskrevet af) D.E. Robinson, 2 Selected Messages, side 303.

2 Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, December 2020.