Kan man snakke med Gud?

Gud kan synes langt væk, alligevel indrømmer de fleste mennesker, at de på et eller andet tidspunkt i livet har henvendt sig til Gud eller ”nogen deroppe”. Det er helt klart, at bøn er en vigtig del af det kristne liv. Og det er helt sikkert, at der sker noget, når vi beder. Det store er, at Gud altid lytter, også selvom vi ikke altid tror det:
 

Men det kan være svært at bede. For skal man gøre det på en bestemt måde? Sige noget bestemt? Eller være et bestemt sted? Du kan altid bede til Gud, ligemeget hvor du er, hvordan du er, og hvad du har på hjerte. Man behøver heller ikke bruge en bestemt formel for at tale til ham. Man kan gøre det på samme måde, som til en anden god ven, man gerne vil tale med.
Måske kender du Fader Vor. Det var en bøn Jesus lærte sine disciple at bede:

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Matt 6,9-13

Nogle gange er det også rart, at andre beder for en, hvis man ikke selv magter det, eller hvis man har brug for at mærke den støtte og opbakning for andre. Skriv gerne til vores webpræst!

 BIBELVERS

Åb 21,22
Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren, Gud den Almægtige, er dens tempel, og Lammet.
Find vores kirker og afdelinger