Den lokale menighed

Den lokale menighed er det lokale fællesskab, som kristne har med hinanden. Dengang kristendommen begyndte, samledes kristne jævnligt i hjemmene, hvor de spiste sammen, tilbad Gud sammen, planlagde missionen og lærte af hinanden.

Menigheder er forskellige – ligesom mennesker er det – og man har forskellige måder at gøre tingene på forskellige steder. Generelt gælder det dog for at Adventistkirken, at menighederne er demokratisk opbyggede. Alle medlemmer er årligt med til at præge menigheden ved at vælge, hvem der skal sidde i menighedens bestyrelse og tildeles forskellige opgaver.

Til dagligt ledes menigheden af forstanderne i samarbejde med en præst. Præstens primære funktion er at hjælpe menigheden til at få historien om Jesus ud til andre. Præsten, som ansættes af Adventistkirken (Konferencen, men i Danmark Unionen), har det øverste ansvar for forkyndelse af Guds Ord og udrustning af menigheden. Der er mange små menigheder i Danmark, men knap så mange præster for tiden, og mange præster arbejder derfor med flere menigheder, mens nogle menigheder i det daglige må klare sig uden.BIBELVERS

Rom 13,11
I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro.
Find vores kirker og afdelinger