Konferencen

En konference er en sammenslutning af menigheder indenfor et geografisk område (det kunne f.eks. være menighederne på Sjælland). Konferencen sørger for en del administratoriske opgaver i forhold til præsternes arbejde og større arrangementer og drift af friskoler, etc..

I Danmark har vi imidlertid ingen konferencer. Vi har sparet dem væk. Vi plejede at have 2 danske konferencer, én i øst og én i vest, men på grund af medlemstal og globalisering har vi valgt at samle det administrative arbejde på ét sted, nemlig i Unionen. (Indtil 1992 udgjorde de danske konferencer sammen med tre norske konferencer en Union.)

I andre lande, hvor forholdene er anderledes, har Adventistkirken dog fortsat konferencer.BIBELVERS

Luk 15,17
Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel.
Find vores kirker og afdelinger