Konferencen

En konference er en sammenslutning af menigheder indenfor et geografisk område (det kunne f.eks. være menighederne på Sjælland). Konferencen sørger for en del administratoriske opgaver i forhold til præsternes arbejde og større arrangementer og drift af friskoler, etc..

I Danmark har vi imidlertid ingen konferencer. Vi har sparet dem væk. Vi plejede at have 2 danske konferencer, én i øst og én i vest, men på grund af medlemstal og globalisering har vi valgt at samle det administrative arbejde på ét sted, nemlig i Unionen. (Indtil 1992 udgjorde de danske konferencer sammen med tre norske konferencer en Union.)

I andre lande, hvor forholdene er anderledes, har Adventistkirken dog fortsat konferencer.BIBELVERS

Joh 3,16

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Find vores kirker og afdelinger