Generalkonferencen

Generalkonferencen er Adventistkirkens globale hovedkvarter. Det ligger i Silver Spring, Maryland, USA, en forstad til Washington, D.C.. Generalkonferencen er Adventistkirkens højeste myndighed, og et af de vigtigste enheder heri er generalforsamlingen (verdenskongressen) hvert femte år. Imellem disse varetages kirkens ledelse af generalkonferencens bestyrelse samt en formand (verdensleder), der begge er valgt af generalforsamlingen.

Ved verdenskongressen samles delegerede fra alle egne af verden. Man lægger vægt på, at der er en fornuftigt repræsentation, både geografisk og embedsmæssigt. Mange af de delegerede er lægfolk (ikke præster). Sidste verdenskongres var i Atlanta i 2010.

Generalkonferencens opgave er, at lede kirken, at fastlægge målsætninger og visioner på et overordnet plan, at repræsentere kirken udadtil, at samarbejde med andre internationale organisationer (f.eks. FN), og at vejlede og styrke alle dele af kirken. En række ydelser og organisationer forvaltes ligeledes i verdensledelsens regi, f.eks. hjælpeorganisationen ADRA, de to største universiteter Andrews og Loma Linda, nyhedstjenesten ANN, og Bibelforskningsinstituttet BRI.BIBELVERS

Es 55,7
Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse.
Find vores kirker og afdelinger