Organisation

Syvende Dags Adventistkirken er bygget op som et repræsentativt demokrati. Medlemmerne vælger selv de komiteer og personer, som har ansvaret for kirkens ledelse. Kirken er hierakisk opbygget i fem led:

Den lokale menighed, en forsamling af enkelte, troende medlemmer.

Den lokale konference, en enhed af menigheder i en stat eller et område.*

Unionen, en enhed af flere konferencer i et land eller flere lande.

Divisionen, en del af generalkonferencen, der tildeles administrativt ansvar i større geografiske områder bestående af Unioner. Danmark hører under "Den Trans-Europæiske Division" med hovedsæde i St. Albans, England.

Generalkonferencen, det globale hovedkvarter, der samler alle divisioner, medlemmer og organisationer. Hovedkvarteret ligger i Silver Spring, MD, USA.

Inden for disse fem led driver kirken et bredt udbud af institutioner inden for bla. uddannelse, sundhed og forlag. Alle dele af kirken, heriblandt disse institutioner, er repræsenteret i generalkonferencen.

* I Danmark har vi valgt at springe dette led over. Vi var tidligere i Union med Norge og havde dengang to danske konferencer, der rapporterede til Unionen. Nu har vi kun en union i Danmark, der også varetager de funktioner en konference ellers ville.BIBELVERS

Åb 22,12
Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.
Find vores kirker og afdelinger