Tiende og gaver i Adventistkirken

I vores gudsforhold har vi forskellige former for tilbedelse. Ligesom sang, bibelstudium og bøn er tiende og gaver en del af vores tilbedelse af Gud og en tak for hans uendelig store gaver til os. Tiendens historie spores helt tilbage til Abrahams tid (1 Mos 14,20), og den stadfæstes af Kristus (Matt 23,23).

Gud opfandt ikke tiende- og gaveprincippet for at berige sig selv – han ejer jo i forvejen alt – men han vidste, at hvis planen blev fulgt, ville den blive til stor velsignelse for hans folk. Ved at føre princippet ud i livet anerkender vi, at vi er Guds ejendom, og at vi er hans husholdere. Hvis ikke denne form for tilbedelse er systematisk planlagt, vil andre opgaver let kunne skubbe tilbedelsen ud på et sidespor.

Tiende må ikke betragtes som et kontingent til kirken. Den er heller ikke betaling for et stykke arbejde udført af præsterne på samme måde som betaling af en håndværkerregning. I bibelsk forstand gives tienden ikke til mennesker, men til Herren. "For den tiende, israelitterne yder Herren som afgift, giver jeg levitterne som arvelod." (4 Mos 18,24). Vi er ansvarlige over for Herren i vor forvaltning af tiendebetalingen og "levitterne" (præsterne) er ansvarlige over for Herren for brugen af midlerne. Dermed er både giverne og modtagerne ansvarlige over for Herren.

"På samme måde har Herren bestemt, at de, som forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet." (1 Kor 9,14).

Gud har et stort arbejde, der skal udføres på denne jord. I sin almagt kunne han have klaret det selv, men i sin kærlighed betroede han opgaven til os. Han har sagt, at resultatet afhænger af indsatsen. "Husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver." (2 Kor 9,6-7).

Hvordan udregnes tiendebeløbet?

I vort økonomisk komplicerede samfund, hvor vi taler om A-indkomst, B-indkomst, personlig indkomst, kapitalindkomst, skattepligtig indkomst osv. har nogle været i tvivl om, hvordan tiende udregnes. Bibelen skelner af naturlige årsager ikke mellem ovenstående indkomster. Bibelen bruger kun ét beregningsgrundlag, nemlig "hele ens indkomst".

  • "Al tiende af landet, både jordens korn og træernes frugt, tilhører Herren. Det er helliget Herren." (3 Mos 27,30)
  • "Bring hele jeres tiende til forrådskammeret." (Mal 3,10)
  • Der skal betales tiende af selv små ting. (Matt 23,23)
  • "Ær Herren ... med det første af al din afgrøde." (Ordsp 3,9)"
  • ... de kom med tiende af alt i rigelig mængde." (2 Krøn 31,5)
  • Levitterne gav en tiendedel af tienden til Herren. (4 Mos 18,26)

Børn med lommepenge, studerende på SU, lønmodtagere, personer på overførselsindkomster, modtagere af arv og renter, osv. bør derfor betale tiende af bruttoindkomsten før skat. Selvstændigt erhvervsdrivende bør betale af skattepligtigt resultat og selskaber af årets overskud eller af den skattepligtige indkomst. Lån regnes ikke som indkomst.

Hvad bruges tiende og gaver til – og hvorfor skelner vi mellem dem?

"Levitterne giver jeg al tiende i Israel som arvelod, til gengæld for det arbejde, de udfører i Åbenbaringsteltet." (4 Mos 18,21). Ud fra dette og andre skriftsteder i det gamle og det nye Testamente har Adventistkirken valgt at benytte tienden primært til de ansattes løn og udgifter, til afdelingsarbejde, til evangelisk arbejde (herunder litteratur, radio og TV), til bibellæreres arbejde samt til kirkens administration.

"Hvem vil i dag bringe frivillige gaver til Herren?" (1 Krøn 29,5). Frivillige gaver blev brugt til tempelbyggeri, til templets vedligeholdelse og til arbejdet for de fattige. Derfor benytter Adventistkirken gaver (ikke tiende) til kirkebyggeri, til drift af kirker, til støtte til institutioner og til velfærdsarbejde.

"Gud kræver en vis del af de midler, han betror mennesker – en tiendedel. Han overlader det til enhver at afgøre, om de vil give mere end dette eller ej." (Ellen G. White: Mesterens Efterfølgere, s. 44).

 Find vores kirker og afdelinger