spejder

Adventistspejderne i Danmark

Adventistspejderne i Danmark er en landsdækkende organisation med hovedkontor i Nærum. I begyndelsen af 2013 var der omkring 600 medlemmer. Korpset er ideologisk knyttet til Syvende Dags Adventistkirken, men er økonomisk uafhængigt.

Korpset består af 15 troppe fordelt over hele landet, hvor man mødes til spejder typisk hver uge eller hver 14. dag.

Det at være spejder er en livsstil, hvor man lever i fællesskab under primitve forhold i pagt med naturen og med Gud. Som spejder lærer man at tage vare på hinanden og naturen og opøver nogle grundlæggende færdigheder inden for pionerarbejde, førstehjælp, orientering, m.m.

I hver kreds er der mange forskellige arrangementer og ture, og ofte er der fællesture for en række kredse i en bestemt landsdel. Hver sommer mødes alle spejdere i Danmark til en uges lejr. Hvert fjerde år er spejderlejren international for store dele af Europa. I 2002 var der Camporee i Zatonie, Polen, og i 2006 er Danmark vært for en lejr på Stevninghus.

Adventistspejderne i Danmark ledes af korpschef Mads Kivikoski.

Hvis du vil vide mere, kan du se spejderkorpsets egen hjemmeside.

Adventistspejderne kaldes internationalt "Pathfinders" og findes over hele verden.

 Find vores kirker og afdelinger