vfskirken

På besøg hos adventisterne

Gæster er altid velkomne til arrangementer i adventisternes kirker. Man samles regelmæssigt hver lørdag formiddag til bibelstudium og gudstjeneste, men kirken er ofte i brug til mange andre aktiviteter.

Det kan være koncerter, ikke mindst ved juletid, da adventister engagerer sig meget i sang og musik og ofte har menighedskor eller sanggrupper såvel som udøvende instrumentalister. Men kirkerne anvendes i øvrigt til foredrag, ungdoms- eller spejderklubber, fællesspisninger og socialt samvær - og alt hvad man i øvrigt lokalt har kræfter og lyst til.

Lørdag formiddags aktiviteter er delt i to. Der begyndes med et bibelstudium, hvor medlemmerne i de større kirker ofte samles i mindre grupper, og hvor der er særskilt arrangement for de forskellige aldersgrupper af børn og unge. Ud over et samtalestudium over et bibelsk emne er disse grupper af stor social betydning. Her får medlemmer anledning til at drøfte deres individuelle synspunkter og dele livserfaringer med hinanden.

Efter bibelstudiet følger Gudstjenesten. Den er enkel og kan på mange måder minde om andre protestantiske gudstjenester. Vægten er lagt på prædikenen, og rammen indeholder fællessang, tekstlæsning og bøn og ganske ofte også en historie for børnene. Selv om formen ofte får et traditionelt præg, er adventisternes gudstjeneste ikke liturgisk fastlagt, og de lokale menigheder har frie rammer til at variere programmet. Derfor vil man ofte møde ungdomsgudstjenester, spejdergudstjenester, temagudstjenester, familiegudstjenester m.m. I modsætning til i folkekirken er der ikke almindeligvis altergang. I stedet holdes der, lidt sjældnere, nadvergudstjenester, hvor der før uddelingen af brød og vin (som er alkoholfrit) foretages et fodvaskningsritual. Her vasker medlemmerne to og to hinandens fødder som et symbol på fællesskabet mellem de troende og villigheden til at hjælpe og tjene hinanden.

Ved møderne optages der, hvad der kaldes en "kollekt", altså en pengegave. Adventister betaler tiende (10%) af deres indkomst til kirken, og herudover samles der ind til en række formål, for at kirkens funktioner kan opretholdes.Find vores kirker og afdelinger