adra

Hjælp til katastroferamte

Socialt og humanitært hjælpearbejde er en væsentlig del af adventisternes engagement. Gennem Adventistkirkens internationale hjælpeorganisation ADRA - Adventist Development and Relief Agency - ydes der både nødhjælp og støtte til mere langsigtede udviklingsprojekter. Medlemmerne giver store gaver til denne virksomhed, og en lang række danske adventister har gennem årene tilbragt lange perioder i den tredje verden i ulandstjeneste.

I Danmark modtager ADRA store midler gennem Danida og er en højt værdsat hjælpeorganisation. De fleste af disse midler er hidtil gået til udviklingsprojekter, hvor indbyggere i den tredje verden hjælpes til at stå på egne ben, men i de senere år er den deciderede nødhjælpsafdeling vokset betydeligt.

Én gang om året henvender Adventistkirken sig til venner og tidligere bidragydere for at bede om støtte til dette hjælpearbejde. Denne årlige hjælpeaktion foregår hovedsageligt gennem personlige henvendelser fra dør til dør i distrikter, man tidligere har besøgt, og i hjem, hvorfra man tidligere har modtaget støtte.Find vores kirker og afdelinger