int
Adventister samlet til et stævne i Bogota i Colombia

En verdensomspændende missionsbevægelse

Sand kristendom kan ikke eksistere uden at komme til syne i en udadvendt missionsaktivitet. Som kristen ønsker man at dele med andre mennesker, hvad man har modtaget fra Gud. På trods af sin ringe størrelse er Adventistkirken derfor at finde i næsten alle verdens lande.

I overensstemmelse med vægten på skabelsen og Guds vejledning i Bibelen til mennesket om, hvordan livet bedst kan leves, er adventisters virke i missionen næsten altid tredelt: der bygges en kirke eller et menighedshus, der indrettes en skole, og der oprettes en sundhedsvirksomhed via klinikker eller hospitalsvirksomhed. Derved forkyndes evangeliet ikke kun i ord, men også i praktisk hjælp til mennesker, der har brug for uddannelse og sundhed for at kunne leve lykkeligt.

Adventisternes medlemstal er derfor stærkt voksende i den tredje verden. Adskillige lande i Afrika har mange adventister, eksempelvis Uganda, Tanzania, Rwanda og Burundi i Østafrika. I Latinamerika - både Mellem- og Sydamerika - hører Adventistkirken til de største protestantiske kirker. Et kuriosum er det, at adventismen er den dominerende kristne religion i Papua Ny Guinea i Stillehavet.Find vores kirker og afdelinger