svan

Aktiviteter i Danmark

Uddannelse

Adventistkirken driver 8 friskoler med elever fra 0.-9. klasse og desuden en efterskole og et gymnasium på Vejlefjordskolen ved Daugård uden for Vejle. Eleverne i disse skoler er børn fra såvel adventisthjem som hjem, der blot ønsker deres børn uddannet i et kristent miljø. Det er i Danmark muligt at gå i adventistiske skoler lige fra børnehaveklasse til studentereksamen. De faglige uddannelser på skolerne følger det danske skolesystem, men i kristne rammer og med stærk vægt på den enkelte elevs selvstændige udvikling på alle områder i livet, både fysisk, intellektuelt, emotionelt, socialt og åndeligt.

Forlagsvirksomhed

Der udgives en række bøger og blade gennem Dansk Bogforlag. Det interne informatiosnblad kaldes Adventnyt, mens For unge udgives Ung Adventist og for spejderne Grønskollingen. Blandt de mest kendte bogudgivelser er 10-bindsværket Fra Bibelens Skatkammer og 5- bindsværket Venner for Livet, begge gendigtninger af de bibelske beretninger for børn. Af stor betydning er også bøger skrevet af Ellen G. White, der var medstifter af Adventistkirken og af adventister betragtes som en profet. Blandt hendes værker er bøger som Vejen til Kristus, der omhandler personlig frelse ved troen på Jesus, og Mod en bedre fremtid, der beskriver kampen mellem godt og ondt indtil tidernes ende, af størst betydning.

I øvrigt kan man støde på adventistiske lokalradiostationer, opleve adventister i engagement for sundhedens sag med f.eks. livsstilskurser eller tobaksafvænningsprogrammer og meget, meget mere.Find vores kirker og afdelinger