Historie

historie1Syvende Dags Adventistkirken startede officielt i 1863 i Amerika. Dengang var der bare 3.500 medlemmer. Disse 3.500 medlemmer kom selv fra forskellige kirkesamfund, men havde én ting til fælles – de glædede sig til, at Jesus kom igen! De havde hørt William Miller (1782-1849) prædike, at Jesus ville komme igen i 1844, og de havde stået der med stor forventning og ventet på at det skulle ske...

Men det skete ikke! Mange, der havde troet på William Millers beregninger, mistede modet efter denne store skuffelse. Men for andre blev det en anledning til at studere Bibelen endnu mere nøje, ikke mindst Daniels Bog og Åbenbaringen. Deres bibelstudier overbeviste dem om en række ting, som mange andre kristne havde glemt – også ting, der ikke relaterede direkte til Jesu genkomst, blandt andet Sabbatten og læren om den himmelske helligdom.

Af praktiske hensyn organiserede man sig i 1863 for bedre at kunne udbrede budskabet og drive institutioner. Dybdegående studier af Bibelen har karakteriseret kirken lige siden og har affødt en række af kirkens værdier, ikke mindst sundhed og uddannelse. I 1878 stiftede missionæren, John Matteson, den første adventistkirke i Danmark (den lå i Vendsyssel).


Vækkelse i Amerika

Syvende Dags Adventisterne (SDA) har sine rødder i de store religiøse vækkelser i Amerika og Europa i 1820-40. Interessen for Bibelens lære og Kristi genkomst skabte en tværkirkelig vækkelse, stærkest i Amerika, hvor en fremtrædende leder var William Miller (1782-1849). Han var baptist og prædikede Kristi genkomst, som ud fra hans beregninger gennem Matthæus-evangeliet, Daniels bog og Johannes' Åbenbaring skulle finde sted i 1844. Da dette ikke skete, gik vækkelsen delvist i opløsning, og William Miller blev udstødt af baptisterne, sammen med andre tilhængere af tanken om Kristi snarlige genkomst.

Den fortsatte interesse for Bibelens lære om Kristi genkomst førte til, at Syvende Dags Adventisterne blev stiftet på en generalforsamling i 1863 i Battle Creek, Michigan, USA, med ledende personligheder som James og Ellen G. White, Josef Bates, J. N. Andrews, John Loughborough m.fl.

Sundhed og gode leveregler indgik allerede i 1863 som en vigtig del af programmet, bla. afstandtagen alkohol, tobak og narkotika, samt anbefaling af en sund livsstil, vegetarisk kost, m.v. Desuden blev lørdagen ud fra Bibelen holdt hellig som sabbatsdag.

Adventister i Danmark

Den første kontakt, SDA havde med Danmark, var gennem månedsbladet Advent Tidende, som blev udgivet for skandinaviske adventister i Amerika. De første blade kom til Danmark i 1872. Det varede ikke længe, før interesserede læsere anmodede initiativtageren — John Gottlieb Matteson (1835-1896) — om at besøge Danmark. Matteson var fra Langeland og var udvandret til USA i 1854. Han blev ordineret til præst i Baptistsamfundet, men fik i 1863 kendskab til adventisternes forkyndelse og sluttede sig til dem.

I 1877 efterkom Matteson opfordringen fra Danmark, rejste hjem og begyndte at tage sig af den interesse, som Advent Tidende allerede havde skabt. Allerede i maj 1878 kunne han stifte den første menighed — Vendsyssel — og han fik afgørende indflydelse på stiftelsen af Adventistkirken, ikke blot i Danmark, men i hele Skandinavien.

 

Årstal  
1844 William Miller m.fl. havde forudsagt Jesu Genkomst; stor skuffelse.
1852 100 adventister i verden.
1863 Syvende Dags Adventistsamfundet organiseres med 3.500 adventister i verden.
1872 Advent Tidende udgives og sendes til Norden
1874 7.000 adventister i verden.
1877 John G. Matteson kommer til Danmark
1878 Første danske menighed stiftes i Alstrup (25 medlemmer)
1880 Syvende Dags Adventistsamfundet organiseres i Danmark med 7 menigheder og 91 medlemmer.
1954 1 mio. adventister i 11.000 menigheder i verden.
1954 4060 medlemmer og 70 menigheder i Danmark.
1984 Adventistsamfundets nødhjælp organiseres under navnet ADRA
1997 ADRA får observatørstatus ved UNESCO
2001 Adventistsamfundet i Danmark skifter navn til Adventistkirken
2002 Godt 47.000 menigheder og omtrent 11 mio. adventister i verden.
2010 2.600 adventister i 45 menigheder i Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Find vores kirker og afdelinger