Menu

NYHED

Den Trans-Europæiske Divisions anbefalinger til øget deltagelse af kvinder i præstegerningen

27.05.2019

Tekst: TED Executive Committee

Mandag den 20. maj stemte Den Trans-Europæiske Division (TED) for en række henstillinger til fremme af større deltagelse af kvinder i præstegerning og ledelse.

Selvom der er divergerende meninger på alle niveauer i kirken vedrørende ordinering af kvinder til præstegerningen, mener vi, at Gud kalder og velsigner alle, både kvinder og mænd, til at tjene og opbygge kirken, som er Kristi repræsentation på jorden. For at anerkende, at fuld deltagelse af kvinder er nødvendig for at kirken kan opfylde sin mission, har TED Executive Committee udstedt erklæringer, der anerkender kvinder i præstegerningen og ledelsen. Vi anerkender, at handlinger kombineret med ord er nødvendige for at skabe forandringer på alle niveauer i kirken, og derfor anbefales bla. følgende:

Generalkonferencen

Diversity and Cultural Awareness Summit 2020
Selvom vi alle er af Kristi legeme og medlemmer af Syvende Dags Adventistkirken, ser vi verden fra forskellige kulturelle perspektiver. Disse kan påvirke, hvordan vi tjener og tilbeder Gud. Vores kulturelle forskelligheder kan også fungere som filtre, der resulterer i at vi opfatter ting forskelligt. Der er risiko for misforståelser på grund af forventninger baseret på vores kulturarv. Vi anbefaler, at generalkonferencen i samråd med sine divisioner holder et topmøde om mangfoldighed og kulturel opmærksomhed i 2020, for at studere bibelske modeller for mangfoldighed, samt undersøger hvordan vi kan arbejde sammen mod fælles mål. Dette kunne gentages på øvrige niveauer.

Generalkonference, Division og Union:

Udvekslingsprogrammer
Iværksætte et globalt udvekslingsprogram, hvor man i hold kan besøge lignende enheder i andre dele af verden, for at finde alternative måder at missionere, og dermed øge kulturel opmærksomhed og forståelse. Oprette et datasystem af erfaringer, så de genererede ideer deles med andre.
Sørge for bedre muligheder for kvindelige teologer og undervisere
Finde muligheder for kvindelige teologer og undervisere, til at undervise på seminarer og teologiske uddannelsessteder, for at skabe positive rollemodeller for kvinder til præsteembedet, og desuden stille midler til rådighed til uddannelse af egnede kandidater samt sponsorering af undervisningsstillinger.

Generalkonference, Division, Union, Konference og Lokale Kirker

Pålægge repræsentation i udvalg
Så vidt som det er muligt, at sikre at der er lige repræsentation mellem kvalificerede mænd og kvinder i alle udvalg.

Division, Union, Konference og Lokal Kirke 

Uddannelse
Tilvejebringe let tilgængelige ressourcer på officielle hjemmesider vedrørende spørgsmålet om kvinders ordinering og kvinders rolle i kirken. Hjælpe lokale kirker til at gennemføre gavebaseret deltagelse i kirkens liv. Yderligere opmuntre til en mere inkluderende model for ledelse og tilbedelse inden for lokale kirker, hvor unge og gamle, kvinder og mænd, kan finde deres plads i at tjene Herren, den lokale kirke og deres samfund.

Læs mere her

Til oversigt