Menu

Nyheder

Trosfrihed under pres i Rusland

07.02.2019

Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen, siger at "vi gør, hvad vi kan, for at holde Rusland op på respekten for de fundamentale frihedsrettigheder, herunder religions- og trosfrihed. Og det vil vi blive ved med."i

Syvende Dags Adventistkirken i Danmark har med bekymring fulgt udviklingen i Rusland, hvor en dansk statsborger, der er medlem af Jehovas Vidner er blevet idømt en hård fængselsstraf for at praktisere sin tro. Dommen er faldet på baggrund af en russisk lovændring, som gør Jehovas Vidner til en ekstremistisk organisation, der udgør en trussel mod borgernes sikkerhed og mod offentlig ro og orden.

Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen, siger at “vi gør, hvad vi kan, for at holde Rusland op på respekten for de fundamentale frihedsrettigheder, herunder religions- og trosfrihed. Og det vil vi blive ved med.” Adventistkirken mener at fængslingen af Dennis Christensen er et groft brud på religions- og trosfriheden. Uagtet, at man kan være uenig med og kritisk over for mange elementer i Jehovas Vidners lære og praksis, så er dommen helt ude af proportioner med grundlæggende retsstatsprincipper. I spørgsmål om religionsfrihed er det adventisternes generalkonferens og  kirkens lokale repræsentanter i Rusland, der er i dialog med landets myndigheder.

Vi beder til at vores internationale repræsentanter og vores trossamfunds ledere i Rusland må få visdom og mod i deres relationer til myndighederne. Adventistkirken i Danmark opfordrer sine medlemmer til at bakke op om initiativer fra forskellige menneskeretsorganisationer til underskriftsindsamlinger og lignende vedrørende denne sag.

Til oversigt