Menu

Nyheder

Solbakken i bevægelse

28.05.2020

Plejecenteret Solbakken i Randers, et af de 2 plejecentre Adventistkirken ejer i Danmark, er i bevægelse! 

Helt konkret betyder det, at Solbakken lige har opnået en certificering i pædagogisk idræt.

Det vil være naturligt at spørge: Hvad skal man med en idrætscertificering på et plejecenter?

”Selv om navnet lyder misvisende i forbindelse med et plejecenter, så dækker certificeringen over et forløb, hvor der sættes fokus på den pædagogiske tilgang til bevægelse for beboere i hverdagen”, siger Centerleder Claus Mester.

”Ofte er bevægelse et led i en større plan med specielle aktiviteter til fastsatte tider. Der kan være forskellige grunde til, at beboerne vælger at deltage i disse arrangementer. En målrettet indsats for at bevidstgøre personalet til at få bevægelse ind i den daglige interaktion med beboeren, kan medføre en styrkelse af den enkeltes bevægelsesmotorik. Det kan for eksempel være at opmuntre beboeren til selv at hente kaffekoppen, og derved skabe bevægelse for den enkelte. Det kan synes som en bagatel, men fordelen er at støtte den enkelte beboers motorik i hverdagen. Selvsagt gøres dette i den grad, det er muligt for den enkelte beboer. Faktisk er Solbakken den første institution i Danmark, der modtager denne udmærkelse, og det er vi rigtig stolte over”, siger Claus Mester.

Ved det nyligt afholdte bestyrelsesmøde deltog to nyvalgte repræsentanter. En af disse, Thomas Spanggaard, blev her valgt som næstformand og bestyrelsesmedlem i boligselskabet ”Klippen”.

Claus Mester fortæller, at Solbakken ikke har været ramt af Corona-tilfælde, og de lidt restriktive foranstaltninger, der har været, har vist sig at være fornuftige. For øvrigt har Centerleder Claus Mester lige afsluttet sin diplomopgave i ledelse, noget bestyrelsen gratulerede ham for. /(foto)

Til oversigt