Menu

Næstformand og SABUS-leder valgt en måned før tid

28.04.2020

Udsættelsen af generalforsamlingen til Kristi Himmelfartsferien i 2021, har givet Unionsbestyrelsen anledning til at udpege ny næstformand og SABUS-leder en månedstid før generalforsamlingen ellers skulle afholdes i slutningen af maj.

Bestyrelsen har før påske indbudt medlemmer til at indsende navneforslag og et underudvalg under Unionsbestyrelsen har samlet og drøftet navne, som efterfølgende grundigt er blevet drøftet i Unionsbestyrelsen på et videomøde og bestyrelsen er klar til at præsentere to navne:

Lasse Bech er konstitueret til næstformand og afløser 1. juli 2020 Marianne Dyrud, som flytter tilbage til Norge. Stillingen som næstformand er ikke en fuldtidsstilling, og frem til generalforsamlingen i 2021 beholder Lasse Bech menighedsansvaret i Vejlefjordkirken, men hvor han naturligvis må slippe en del af de opgaver han har haft her. Ligeledes vil vi omorganisere, så flere opgaver i sekretariatet flyttes fra næstformanden over på eksisterende kontorpersonale.

Lasse Bech er gift med Iben og har tre børn, er uddannet på Newbold College og er kendt af mange unge, som præsten på Vejlefjordskolen og har de seneste år haft ansvaret for menigheden, samt bibeltimer i gymnasiet.

Unionsbestyrelsen har ligeledes valgt en SABUS-leder, der skal stå i spidsen for Syvende Dags Adventistkirkens Børne-, Ungdoms- og Spejderarbejde. Valget er faldet på Dorte Thyregod Svendsen. SABUS er organiseret med egen bestyrelse og i deres vedtægter præciseres det, at Adventistkirken vælger SABUS-leder, men valget skal godkendes af SABUS-bestyrelsen, som det netop er blevet.

Dorte Thyregod Svendsen er gift med Dennis og har tre børn og har de seneste år været Leder på Center for Rehabilitering og Akutpleje hos Assens Kommune. Mange vil kende Dorte, som hende fra børnelejren, som hun de seneste år har haft ansvaret for, samt de mange år hun var spejderchef sammen med Peter Bo Bohsen. Dorte tiltræder allerede 1. juni 2020 og vil, som noget af det første, have fokus på medlemsregistrering og udvikling af SABUS sammen med de andre afdelingsledere i SABUS.

Bestyrelsen glæder sig over at disse to nøglepositioner nu er besat og inviterer medlemmer til i fællesskab at bede for disse to og deres familier.

Tidligere har Unionsbestyrelsen orienteret om udsættelsen af Adventistkirkens generalforsamling til 2021, hvilket betyder at siddende embedsmænd og bestyrelse fortsætter et år endnu, men da Marianne Dyrud (næstformand og SABUS-leder) allerede til sommer flytter hjem til Norge, har bestyrelsen måttet udpege ny næstformand og SABUS-leder. Begge stillinger er valgte stillinger, som er på valg ved næste generalforsamling.

 

Til oversigt