Menu

Nyheder

Kirkeleder og grundlægger af ADRA Danmark er død

08.10.2019

Tekst og foto: Sven Hagen Jensen

Pastor emeritus Helge Andersen, som har været en ihærdig og fremsynet leder i Adventistkirken i Danmark og Nigeria, døde fredag den 13. september i Randers, næsten 91 år gammel.
Han begyndte som præst i Adventistkirken først i 1950’erne. I 1968 blev han leder for den vestdanske afdeling af Adventistkirken med bopæl i Aarhus. Gennem årene har han iværksat flere kirkebyggerier, byggeriet af Ungdomsgården i Kikhavn ved Hundested såvel som Plejecentret Solbakken i Randers. Det var også under hans administration, at Himmerlandsgården ved Hadsund blev erhvervet som ungdoms- og kursuscenter for kirken. Fra 1978-84 var han leder for Adventistkirken i Afrikas folkerigeste land, Nigeria, men måtte på grund af helbredet vende tilbage til Danmark.

Herefter indledtes et nyt afsnit af hans liv, da han fik til opgave at grundlægge og opbygge hjælpeorganisationen ADRA både i Norge og Danmark. Han havde bopæl i Randers kommune, hvorfra han forhandlede med myndighederne og fik sat flere projekter i gang, som både NORAD, SIDA og DANIDA støttede. Fra 1988 var han fælles generalsekretær for ADRA Danmark og Norge, og fra 1993, da ADRA Norge fik sin egen generalsekretær, fortsatte han som leder af ADRA Danmark frem til 2000. ADRA står for Adventist Development and Relief Agency, og arbejder tæt sammen med dets søsterorganisationer i vestlige lande under hovedorganisation ADRA International. Organisationen yder nødhjælp, når der opstår kriser som følge af krig, naturkatastrofer og flygtningesituationer. Desuden er der et stort udviklingsprogram i gang for ADRA Danmarks vedkommende i de fattigste lande i Østafrika. I disse dage er der en stor landsindsamling i gang, som sammen med tilskud fra DANIDA og EU støtter disse projekter.

Helge Andersens interesse for nødhjælp kan spores tilbage til afslutningen af Algier-krigen i 1962, hvor han sammen med to andre danskere var med til at bringe hjælp frem på tre lastbiler til det forarmede land, samtidig med at en større sending nødhjælp blev sendt med skib. Året efter var han med i et genhusningsprojekt i det tidligere Jugoslavien efter jordskælvet i Skopje. Af nyere dato kan nævnes, at efter opløsningen af den socialistiske republik i Albanien i 1991, var han med til at arrangere en transport af 3 biler med anhængere fyldt med hjælp til de nødlidende.

Både som kirkeleder og generalsekretær har han sat dybe spor til gavn for mange mennesker.

Til oversigt