Menu

Nyheder

Kirken rækker ud

13.08.2020

Tekst: Chamin Chung, kommunikation koordinator, Middle East and North Africa Union of the Seventh-day Adventist Church
Billede: Adventistreview.org

Syvende Dags Adventistkirken i Libanon vurderer skaderne og rydder op, efter at eksplosionen den 4. august rystede hovedstaden Beirut. Virkningerne fra trykbølgen føltes så langt som til Cypern ca. 240 km mod nordvest. De officielle nyhedsmedier rapporterede, at eksplosionen stammede fra et lager, hvor man opbevarede ammonium nitrat, som er et højeksplosivt kemikalie. Tusinder af mennesker blev såret og over 100 dræbt.

Alle adventist ansatte og medlemmer er gjort rede for og er i sikkerhed, men nogle adventistkontakter er blevet såret.

Lederne for Middle East and North Africa Union (MENA) har bekræftet ødelæggelser på bygninger tilhørende Middle East University (MEU) – især vinduer, som på grund af sprængningen er blæst ind i hjem, elevbygninger og klasseværelser, men også lofter, der er faldet ned. Lignende skader er rapporteret fra Mediecenteret på universitetsområdet.

To Adventist skoler i Beirut med klasser fra børnehave til gymnasium og ADRA-kontoret blev også skadet. Værst gik det ud over Bouchrieh Adventist Secondary School, hvor mandskab er sat ind til at rydde op efter itubrudte vinduer og nedfaldne lofter. To Adventist kirker, som ligger i forbindelse med skolerne i Bouchrieh and Mouseitbeh var også påvirket. Vinduesglas og døre var splintrede, og frivillige har omhyggeligt arbejdet for at rense op efter ødelæggelserne. The Adventist Learning Center (Adventistkirkens Undervisningscenter) for flygtninge blev også svært beskadiget og påvirkede dermed en af måderne, hvorpå kirken hjælper flygtninge i Libanon.

Vores største bekymring lige nu er, hvorledes vi som adventister kan hjælpe Libanons befolkning med håb og praktisk assistance på et tidspunkt som dette. Vi ønsker at vise Guds kærlighed til dette land i en tid, hvor mange har mistet håbet,” siger Rick McEdward, som er formand for kirken i MENA-regionen. ”Ansatte i kirken såvel som medlemmer ser efter muligheder for at være Guds hænder og fødder gennem praktisk assistance i de værst ramte områder.”

Virkningen fra eksplosionen har efterladt centrum af Beirut som en slagmark´, og revet op i følelsesmæssige ar fra borgerkrigen, der har mærket landet for mange år.

Folk rundt omkring i verden har tilbudt støtte gennem denne frygtelige krise. Eftervirkningerne af eksplosionen er en af mange slag, som har ramt Libanon i løbet af de sidste ni måneder.

Dramatiske protestbevægelser fejede gennem Libanon i oktober sidste år, som resulterede i premierministerens afgang, og en ny regering blev dannet. Håbet om reformer i den nationale økonomi og infrastruktur svandt bort, da den libanesiske valuta begyndte at falde i værdi; Libanons befolkning er begyndte at miste håbet.

Fra oktober til december, blev banker, skoler og kontorer i stor udstrækning lukket ned på grund af de mange protestbevægelser, som bragte landet til stilstand. Og netop som Libanon var begyndt at åbne op for ”normale” tilstande igen, blev verden ramt af COVID-19 pandemien, som fik regeringen til at beordre fuldstændig nedlukning af samfundet, med løfter om eventuelle stadier af gradvis genoplukning.

Adventistskolerne i Beirut og Adventist universitetet fuldendte skoleåret med online undervisning. Samtidig sank Libanon ned i en økonomisk krise med hurtig inflation og devaluering af den libanesiske valuta. Middle East University og de to videregående skoler i Libanon har vaklet under indflydelsen fra den nationale økonomiske krise, som er blevet mangedoblet med COVID-19 nedlukningen. Lærerne i de to videregående skoler har kun modtaget en del af deres løn, og skolerne er blevet tvunget til at foretage ekstreme foranstaltninger for at gøre sig håb om at genåbne skoleåret senere i denne måned.

Dette har været en perfekt storm med krise efter krise for Libanon,” siger Michael Wixwat, økonomichef for MENA. McEdward tilføjer, ”Libanon var i forvejen et land med en økonomi i en nedadgående spiral, som er ude af kontrol. Så ramte COVID-19 med alle nedlukningerne, som skubbede yderligere til den dårlige økonomi, og nu denne voldsomme eksplosion mod hjertet og infrastrukturen af Libanon. Eksplosionen var endnu et stød mod vores kære institutioner her i Libanon. Institutionerne med begrænsede finansielle ressourcer arbejder på at udbedre skaderne på universitetet, skolerne og Learning Centeret for flygtninge. Krisen i landet har skabt en kulisse for lukkede døre i mange institutioner i stedet for en genåbning.

Vi vil sætte stor pris på støtte i form af bøn for kirken og institutionerne, som er blevet påvirket af krisen i Libanon og eksplosionen i går. McEdward appellerer, ”Bed for kirken i Libanon idet den søger at være til velsignelse og bringe gode nyheder til nationen.”

 

Til oversigt