Menu

Nyheder

Dato for generalforsamling fastsat

03.04.2020

Se tekstversion under video

Unionsbestyrelsen var samlet onsdag aften (1. april) til et videomøde, hvor tidspunktet for næste generalforsamling blev drøftet. Mødet var en opfølgning på den officielle udmelding den 19. marts, hvor bestyrelsen offentliggjorde beslutningen om at udsætte generalforsamlingen.

I vores overvejelser omkring tidspunktet for generalforsamlingen, har Unionsbestyrelsen lagt vægt på, at gøre den tilgængelig for så mange som muligt, da vi anerkender værdien af at mødes i fællesskabet og sammenholdet ved at stå sammen om valget af ledere og bestyrelse og ikke mindst retning og strategi for den kommende periode. Det er en styrke for kirkens demokrati, at vi kan være flere sammen, end blot de delegerede ved en generalforsamling.

Bestyrelsen noterer sig dog også behovet for snarest at få besat ledige stillinger. Unionens nuværende næstformand, Marianne Dyrud, er blevet foreslået til samme stilling i Adventistkirken i Norge, og rejser hjem til Norge til sommer. Marianne har samtidig været SABUS-leder, og da Mads Kivikoski i tillæg har annonceret sin fratræden som spejderchef til sommer, er der behov for at finde en ny næstformand og SABUS-leder.

Bestyrelsen har vurderet tre scenarier for generalforsamling.
1) To søndage i august eller september
2) En weekend i efterårsferien
3) Kristi Himmelfarts ferien 2021

Efter grundige drøftelser med fordele og ulemper, og efter at have rådført os med både præster, kontorpersonale og Divisionens formand, Raafat Kamal, har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen 12 måneder til Kristi Himmelfart ferien i 2021. Bestyrelsen stemte enstemmigt for dette.

Siddende embedsmænd og bestyrelse fortsætter derfor yderligere 12 måneder og præsterne forventes at forblive i deres distrikter. Der er mange konsekvenser af at udskyde en generalforsamling, bl.a. for menigheder uden præst. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med at finde løsninger for.

Bestyrelsen har mandat fra vedtægterne til at besætte ledige stillinger mellem generalforsamlinger, og har på sit seneste møde nedsat et underudvalg bestående af Thomas Müller, Gitte Kjeldal, Peter Larsen og Anita Thortzen, som vil indstille kandidater til de ledige stillinger, som unionsbestyrelsen skal godkende inden kandidater spørges. Bestyrelsen ønsker samtidig at invitere medlemmer til at indsende forslag til næstformandsstillingen samt SABUS-leder. (stillingsbeskrivelser for disse to ligger på adventist.dk). Underudvalget går i gang nu, derfor opfordres kirkens medlemmer til snarest at indsende forslag til thomas.muller@adventist.dk, som vil bringe dem frem for underudvalget.

Vi håber denne proces vil skabe størst mulig gennemsigtighed ved disse valg, og samtidig involvere jer som medlemmer. De nyvalgte vil, ligesom alle andre valgte stillinger, være på valg ved generalforsamlingen i 2021.

Lad os i fællesskab bede til, at Unionsbestyrelsen må få visdom til at træffe de rigtige beslutninger for kirkens bedste. Lad os i fællesskab stå sammen de næste 12 måneder, hvor bestyrelse og ledelse ikke påtænker at skrue ned for aktivitetsniveauet, men fortsætte med de projekter vi allerede har sat i søen. Blandt andet havde vi glædet os til at lancere en stor hviledags-kampagne til årsmødet og generalforsamlingen, men vi arbejder på en alternativ lancering i juni måned.

Afslutningsvis er Unionsbestyrelsen meget opmærksom på, at udsætte generalforsamlingen 12 måneder, er udover hvad vedtægterne i dag tillader, men vores vedtægter tager desværre ikke højde for force majeure situationer og derfor har bestyrelsen truffet dette valg, som vi mener er til det bedste for kirkens arbejde i Danmark.

Vi beder alle for at denne pandemi snart må aftage og at samfundet omkring os snart gradvist kan normaliseres. Lad os være opmærksomme og passe på hinanden i disse dage. Vi tjener en mægtig Gud som aldrig svigter os. ”Vær modige og stærke!”, siger Moses, ”Vær ikke bange, og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.« (5Mos 31,6). Kirken er i Guds hånd og det er vi meget trygge ved.

Se stillingsbeskrivelse for
Næstformand
SABUS leder

Til oversigt