Menu

Nyheder

Ankestyrelsen underkender fyringer

06.03.2019

Ligebehandlingnævnet (Ankestyrelsen), afgjorde den 28. februar, at to afskedigede lærere blev forskelsbehandlet på grund af deres tro.

Disse to sager angik lærere, der var blevet afskediget, fordi de ikke ønsket at efterkomme krav fra deres arbejdsgivere i forhold hvor arbejdsgivers krav kom i konflikt med den ansattes religiøse overbevisning. Den ene sag, var en lærer tilhørende Jehovas Vidner, som ikke ønsket at deltage i dans rundt juletræet. Jehovas Vidner fejrer ikke jul, og anser dans rundt juletræet for at bryde med den religiøse overbevisning.

Den anden sag, var en lærer tilhørende Adventistkirken. Her var sagen, at skolen skulle holde et åbent hus arrangement på en lørdag, den dag adventisterne efter Bibelen mener er helligdag. Skolen fremsatte krav til læreren om både at møde op, og også undervise på lørdagarrangementet. Læreren afviste at møde op, og blev efterfølgende afskediget.

Mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner bryster sig med, at de går ind for diversitet både etnisk og religiøst. Indimellem oplever vi dog, at medlemmer kommer i klemme i forbindelse med sabbatshelligholdelse enten på arbejdspladsen eller i forbindelse med uddannelsen. I langt de fleste tilfælde løses dette dog, hvis der er en dygtig ledelse det pågældende sted, ved at man sammen finder en pragmatisk individuel løsning. Som det også var tilfældet i denne sag, vil adventister som regel gå langt for at deres arbejdsgiver har mindst mulig ulempe af, at de ikke arbejder om lørdagen.

Begge sager, viser at religiøs overbevisning, vejer tungt på arbeidsmarkedet. Du kan læse mere om sagen på ankestyrelsens hjemmeside.

Tilbage til oversigt