Kirken taler for fred ved FN

pastedImage

Kilde: adventist.org

Kirkens ledelse har i FN gjort sig til fortalere for fred og menneskelig værdighed ved et symposium om fredskabende arbejde i verden. En af grundtankene der blev fremsat er at fred er mere end bare fravær af krig. Ganoune Diop, leder af kirkens afdeling for religionsfrihed kom med disse refleksioner på mødet hvor over 130 repræsentanter for diverse FN organisationer deltog.

"At bygge fred, er ikke en smalsporet aktivitet, sagde Diop i sin første præsentation. "Det betyder at man også engagerer sig med en helheds tankegang for menneskers liv, - både åndelig, moralsk som fysisk".

Behovet for fredsbevarende styrker er øgende i verden. Statistik viser en opadgående trend i antal døde på grund af konflikter hvor befolkningen ikke er aktiv part.

Læs mere herBIBELVERS

1 Kor 2,9
Men som der står skrevet: Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham
Find vores kirker og afdelinger