Annual Council 2016

Af Thomas Müller

AC2016

Den seneste uge har budt på mange rygter om, hvad der foregår i Adventistkirken. Lad mig forsøge at opsummere for at beholde overblikket.

Én gang årligt samles bestyrelsen for verdenskirken i Silver Spring på Adventistkirkens hovedkontor nord for Washington DC. Alle 135 unionsformænd, de 13 divisioners embedsmænd og ledere ved Generalkonferencen mødes til bestyrelsesmøde ”Annual Council”, som er kirkens højeste myndighed mellem General Conference in session – altså verdensgeneralforsamlingen hvert femte år.

Op til dette Annual Council har kirken valgt at frigive to dokumenter, som omhandler måden kirkens styres på og enhed (Study of Church Governance and Unity og Statement on Church Governance and Unity). Forskellige har ytret holdninger til formuleringen af dokumenterne, og de seneste forlydender er at de nok bliver omskrevet. Vores egen TED formand tror ikke, der bliver tid til det, og i så fald bliver det nok ganske få opblødende ændringer.

Det store spørgsmål er naturligvis, hvad dokumentet skal bruges til, og som det forlyder er det for at korrigere de unioner, der ikke følger policy, når de ordinerer kvinder.

Danmark har rigtig nok langt henad vejen, valgt det samme som de to amerikanske unioner, der behandler mænd og kvinder lige. Men der er den forskel, at de i Danmark bliver ”indsat til tjeneste” (for begge køn) og hverken ordineret eller kommissioneret. Danmark har ansøgt GC (som policybogen giver mulighed for) om at anerkende den nye bevilling som ”indsat”, hvilket vi fortsat venter svar på – men indtil da er vi nødt til at sætte de indsatte præster i kategorien af kommissionerede præster, når vi rapporterer opad til i systemet og til Yearbook. Vi håber, at den nye kategori bliver mulig, så de kan flyttes over til det, vi har besluttet i Danmark – at behandle kvinder og mænd i præstegerningen lige (jvf generalforsamlingen 2013).

Men lad mig sige et par ord om omgangstonen i debatten. Når vi taler om ”kvinders ordination” er det ikke et trospunkt vi diskuterer. Den teologiske studiekomite (TOSC) med dygtige teologer og præster fra alle 13 divisioner, kunne jo netop ikke komme frem til et konsensus, men måtte lade problemstilling stå åben. En tredjedel i TOSC fandt belæg i Bibelen og EGW for, at kvinder ikke kunne ordineres, mens to tredjedele fandt belæg i Bibelen og EGW for, at kvinder godt kunne ordineres. Altså er der ikke enighed blandt vores teologer, men et flertal for kvinders ordination.

På verdensplan er der et flertal imod kvinders ordination, men i Danmark er det omvendt.

Det er derfor ledelsen følger op på de beslutninger, unionsbestyrelsen har taget, med mandat fra generalforsamlingen. Det er naturligvis vores pligt og ret til at udtrykke vores manglende forståelse for, hvad der sker i GC i øjeblikket på sager, som ikke omhandler vores fundamentale trospunkter, men om personlig tolkning, præference og kulturel forståelse.

Det skal IKKE opfattes som et oprør mod Gud – anklagen i sig selv er bekymrende at bruge. Når Den Danske Union (DDU) forsøger at finder løsninger ved at indsætte mænd og kvinder til præster, skal det ses i lyset af, at bestyrelsen og et flertal af danske adventister forsøger at følge deres samvittighed i dette spørgsmål. Jeg kender ingen, som gør det som et bevidst oprør. Desværre sniger der sig antydninger og hentydninger af det ind i kritikken af kirken i Danmark, hvilket desværre også er tilfældet i de to føromtalte dokumenter, GC har fremlagt om enhed.

Det kan fx være hentydningen til, at så længe DDU er i oprør mod Verdenskirken, kan Gud ikke velsigne arbejdet i Danmark. Jeg kender ikke nogen, som ønsker oprør. Jeg kender tværtimod nogle, som oprigtigt forsøger at følge Bibelens lære, følge Helligåndens vejledning og indflydelse i deres liv og være med til at fremhæve, at mennesket - både mand og kvinde – er skabt i Guds billede. Ja, der er uenigheder i blandt os, men lad os huske, at der ikke er en klar vedtaget teologi på området.

Lad os bare antage den præmis (for et øjeblik), at Satan har greb om ledelsen og bestyrelsen i DDU, og at Gud dermed ikke kan velsigne arbejdet i DK. I den situation vil jeg minde om lignelsen om hveden og rajgræsset (Matt 13,25) - for mennesker kan det være svært at vurdere og dømme. Til jer, som fordømmer ledelsen, bestyrelsen, de kvindelige præster og dem, der støtter dem: husk lignelsen og Gamaliels råd i ApG 5. Husk, at det er oprigtige kristne brødre og søstre, der brændende længes efter Jesu genkomst og at bringe de tre engles budskab ud til en befolkning i Danmark, som for de flestes vedkommende slet ikke kender Jesus. Til mig selv og alle andre, der har så svært ved at forstå modstanden mod kvinders ordination (i en kirke, hvor en respekteret kvinde, Ellen White, spiller en autoritativ og ledende rolle): lad også os huske at vise omsorg og kristen kærlighed til vores bror og søster i troen; de er også oprigtige og søgende og ønsker blot at følge Guds vejledning.

Det er med denne indstilling, vi skaber enhed. Det er det, som iflg. Joh 17 skal være kendetegnet på Jesus’ efterfølgere. Hvor godt lever jeg op til det? Hvor godt lever du op til den udfordring? Enhed er ikke enighed i alle ting, men et bånd, der på trods af race, kultur og køn binder os sammen til ét legeme i Kristus (1 Kor 12,21). Og når en legemsdel lider, skiller man sig ikke blot af med det, men træder til og afhjælper nøden – det er kristen enhed.

Annual Council begynder på onsdag. Lad os i fællesskab bede for møderne, beslutningerne og dialogen, der skal foregå.BIBELVERS

Matt 5,16
Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.
Find vores kirker og afdelinger