adradk

Sådan gik det: ADRA med i Danmarks Indsamlingen

12.02.16

97, 8 mio. kr. blev det til i den 10. udgave af Danmarks Indsamling. Igen har Danmark vist sit store hjerte og bidraget til at tusindvis af fattige i 12 lande kan få den hjælp, de behøver for at kunne skabe et bedre liv for dem selv og deres familier. ADRA Danmark vil bruge pengene fra Danmarks Indsamling 2016 på at hjælpe fattige bønder i Malawi. På deres vegne af hjertet tak!

Om projektet i Malawi:

Fra overlevelse til overskud

Småbønderne i Malawi er hovedsagligt kvinder. De har hidtil plantet majs, så familien kan få mad på bordet og lidt at leve for. Efterhånden kan majsen ikke skabe et overskud så der f.eks. kan betales medicin, lægebesøg eller skoleuniformer. Ofte høster de så lidt majs, at den alene ikke længere kan brødføde familien. Majs er nemlig meget sårbar over for udsving i vejret. ADRA Danmark vil oplære småbønderne i at tilpasse deres afgrøder til, hvad der efterspørges på markedet og samtidig hjælpe dem til at organisere sig i grupper, så de opnår en bedre indtægt.

De første skridt ud af fattigdom

Projektet vil lære småbønderne at undersøge markedet og finde frem til nye afgrøder, de kan dyrke. Det kan f.eks. være jordnødder, chili eller sojabønner, som kan sælges til en meget højere pris end majs. Samtidig får de hjælp til at organisere sig i grupper, så de bedre kan forhandle priser, levere større mængder og dermed få en bedre indtægt, end hvis de solgte enkeltvis. I grupperne kan de også støtte hinanden og dele erfaringer om de nye afgrøder. De vil fortsat dyrke majs til husbehov, men har nu også nogle salgsafgrøder, som giver dem en indtægt. Dermed får de råd til at betale til deres børns skolegang og medicin og kan samtidig geninvestere i deres landbrug – de første skridt ud af et liv i fattigdom.

Dyre lærepenge

Et eksempel på hvor ADRA Danmark kan ruste småbønderne til skabe overskud af deres afgrøder, er Mbonechera Cotton Association i Machinga. Den har 1.820 medlemmer, hvoraf ca. 1.000 er kvinder. De dyrker majs og bomuld som deres vigtigste afgrøder. Prisen på majs er lav lige efter høsten, men kan vokse til mere end det dobbelte senere på året.

Et firma lovede i 2014 at oplagre og sælge majsen, når prisen var steget. Det lød godt, så organisationen afleverede 4.8 tons majs. Otte måneder senere blev majsen solgt til ca. 10 kr. pr. kg, hvilket var næsten det dobbelte af den pris, som bønderne kunne have fået ved salg efter høst.

Imidlertid fik bønderne kun udbetalt godt 6 kr. pr. kg, fordi firmaet fratrak såkaldte opbevaringsudgifter på omkring 3 kr. pr kg. Bønderne havde ikke forstået ’det med småt’ i aftalen om lageromkostninger. Firmaet tjente næsten 15.000 kr. ved blot at opmagasinere majsen, mens bønderne i gennemsnit kun fik 240 kr. hver. Hvis bønderne selv havde opbevaret majsen – eller spist den, ville de have gjort en bedre handel.

ADRA Danmark vil oprette markedsskolegrupper i fire distrikter á 20 småbønder. Hver ’skole’ repræsenterer 100 til 200 bønder. Det vil sige, projektet når i alt ca. 600 småbønder, heraf er 60-79 % kvinder. Den forøgede indkomst vil komme alle medlemmernes familier til gode, så ca. 3.000 mennesker kommer ud af ekstrem fattigdom.BIBELVERS

Rom 14,19
Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse.
Find vores kirker og afdelinger