Formandens nytårstale 2016

Det er allerede 16 år siden vi krydsede år 2000. Jeg synes bare det føles som nogle få år siden. Tiden løber hurtigt og i særdeleshed for 2015 er året fløjet af sted. Mange skelsættende begivenheder er sket både i kirken og uden for kirken.

Lad mig indledningsvis citere nogle vers fra Jeremias 1,4: ”Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig, jeg gjorde dig til profet blandt folkene”. Gud kender dig fra før din fødsel og han har et plan for dit liv! Det er en omsorgsfuld og aktiv Gud vi tjener!

2015 har budt på mange tiltag. Vi hører om mange gode rapporter fra menigheder og skoler. Jeg vil gerne fremhæve bladprojektet ”Nyt Fokus”, som en håndfuld medarbejdere har stået i spidsen for. Hver måned er der udgivet et lille blad, som er blevet uddelt og efter fire måneder har medlemmer banket på dørene for at finde ud af om bladet bliver læst, og om de fortsat ønsker bladet. Det er der omkring 2.000 der for nærværende ønsker og flere og flere menigheder er begyndt at dele bladet ud. Tak til Sven Hagen Jensen og Bent Nielsen, som har taget det store slæb med at koordinere og samle artikler til bladet.

I løbet af sommeren og efteråret har vi haft besøg af prædikanter fra Burma og Sri Lanka, som har holdt møder i Esbjerg, Rødekro og Frederikshavn. I disse år har vi mange indvandrer, som kommer til vores kirker, og de sætter pris på at høre ordet forkyndt på deres eget modersmål. Resultatet er allerede blevet til flere medlemmer.

Det går stadig godt med vores to Happy Hand butikker. Ca. 75 frivillige er med til at holde butikkerne kørende. I København fungerer butikken som oase for stadig flere mennesker, der kommer dagligt for at få selskab og finde fred i livet. Vi kan se, at et par af disse udfordrede mennesker begynder at rette sig og finde glæde i livet. I Aalborg er sammenholdet i menigheden mellem unge og ældre blevet bedre på grund af arbejdsfællesskabet i butikken. Happy Hand forretningerne fortsætter med at ændrer kirkens profil, hvor vi bliver kendt i byen, som nogle der også prøver at afhjælpe nød i verden, både lokalt og globalt. Tak til alle frivillige hænder – I gør en beundringsværdig indsats! Med to succeshistorier kan jeg ved begyndelsen af årsskiftet blot spørge: Hvilken menighed bliver den tredje, der åbner en butik? Vi skal bakke jer op med støtte og hjælp med at komme i gang.

I år har vi skåret årsmødet på gymnasiet i Nærum væk og afholdt i stedet 2 regionale dage i Nærum og i Køge. For begge menigheder var det en god oplevelser at have kirken stop fyldt den pågældende dag og vi oplevede et godt fællesskab, gode møder og samlet set gode dage sammen.

Men 2015 har også budt på udfordringer. Ledelsen har brugt en del tid på at få solgt skolebygningerne på Færøerne, da skolen sidste efteråret ikke kunne fortsætte. Vi har sagt farvel til 7 medarbejdere i løbet af året – 2 på kontoret og 5 præster. Det mærkes naturligvis - især på Sjælland og Lolland Falster. Bestyrelsen har vurderet, at man ikke ønsker store personalemæssige flytninger på grund af den kommende generalforsamling til maj, og derfor har ledelsen delt ansvaret imellem sig, men det er selv sagt ikke en langsigtet løsning for menighederne eller ledelsen. Men vi må se i øjnene, at det er nogle udfordringer vi må forholde os til. Med de faktorer vi kender til, bliver vi nødt til at tilpasse antallet af ansatte, kirker og institutioner til det antal medlemmer og de indtægter vi har.

Derfor er der i 2015 også brugt megen tid på at tale om strukturændringer og bestyrelsen fremlægger et forslag til den kommende generalforsamling, som indeholder en struktur for de mindste menigheder og giver vores præster rimelige ansvarsområder og arbejdsforhold.
En skelsættende begivenhed skete allerede i maj 2013, men først har fået konsekvenser nu i 2015. Den seneste danske generalforsamling vedtog en udtalelse omkring ligestilling mellem kønnene i alle kirkens embeder i Danmark. Ud fra et bibelsk rationale om at Gud har skabt mennesket som mand og kvinde og ikke gjort forskel på dem, og ud fra det Nye Testamentes tydelige lære om præsteskab af alle troende – ikke kun et præsteskab af det halve af de troende, så besluttede Unionsbestyrelsen i september at fastholde vedtagelsen om ligestilling og ikke gøre forskel på mandelige og kvindelige præster. Men da vi stadig er en del af en verdenskirke og stadig ønsker at være det, valgte bestyrelsen at bede Divisionen og Generalkonferencen om at se på en ny kategori i bevillingerne, så vi ikke længere er bundet af ”ordinerede” eller ”kommissionerede” prædikanter, men kan have en fælles kategori og kalde dem ”indsatte” prædikanter. Syvende Dags Adventistkirken i Danmark vil fra nu af behandle mænd og kvinder lige i deres ansættelsesforhold og forsøger sideløbende at få ændret policies og retningslinjer i resten af organisationen, så der ikke er noget modsætningsforhold her. Vi er en del af verdenskirken og det ønsker vi også at forblive – men vi ønsker også at have friheden til at følge vores samvittighed.

Der er så mange ting der kan skille os og dele os, men i 2016 vil vi tage initiativer til at lave nogle fælles projekter på tværs af menigheder. Når vi er sammen om et mål rettes fokus væk fra os selv og egne forskelle synes mindre. Kun når vi samler os om Kristus, skabes der enhed i blandt os – først der realiseres Jesus’ ønske i Johannes 17 om enhed. Efter min forståelse er der kun to måder hvorpå dette kan lykkes for os – det er igennem bibelstudium og bøn. Der er ingen mirakelkur, ingen fancy business-model, ingen smutvej – men læsning af Bibelen og dermed en forståelse for, hvad Gud ønsker af dig og mig; og samtale med Gud gennem bøn – det er to gode gamle principper, som har gjort adventister til hvem vi er ... eller burde jeg sige hvem vi var. For Bibellæsningen fylder ikke så meget hos os som tidligere. Det kan du og jeg gøre noget ved i det nye år. Vi kan sætte os for igen at være et folk, der er kendt som Bibelens folk.

Vi har netop afsluttet et kvartals bibelstudier fra Jeremias. Her er jeg blevet mindet om at, Gud er i kontrol, han har sin tidsplan for sig, men vælger nogle gange uortodokse fremgangsmåder. Jeremias minder os om det vigtigste at tage sig af den faderløse, enken og forsvare den fattiges ret. I kapitel 9 vers 23 sammenfatter Jeremias, hvad livet går ud på: at kende Herren Jesus –
”Den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden; det er, hvad jeg ønsker, siger Herren” Lad os i det nye år være stolte af at kende Kristus og øve ret og retfærdighed for dem omkring os.
Tak for støtte og opbakning for året som er gået. Tak for din indsats der hvor du er aktiv. Tak for din bønner og forbøn. Vi har meget at være taknemmelige for.

Det er mit ønske og mit håb for dig og mig, for hele adventistfamilien i Danmark, at vi må samle os omkring Kristus – det allervigtigste i vores tro – og at vi sætter os for at kende ham bedre gennem læsningen af Bibelen – da bliver vi igen det folk igennem hvilket Gud vil lede mange mennesker til tro. Lad os gå ud og fortælle ivrigt hvad Jesus har gjort for os.

Godt Nytår!

Thomas Müller
Formand, Syvende Dags AdventistkirkenBIBELVERS

Gal 5,22
Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed,
Find vores kirker og afdelinger