AHS
Alle deltagerne til Woman Pastors meeting i København. Foto: Thomas Müller.

Vejen fremad efter San Antonio: Women Pastors meeting i København

03.12.15 - af Anne-May Müller

I december er der både koldt og mørkt i København, men når 36 kvindelige præster mødes, så lyser deres entusiasme og kærlighed op, og lokalet fyldes af en varm atmosfære. Dog var der også tårer og sårede hjerter bag smil og gensynsknus. Alle kvindelige præster er på en eller anden måde påvirket af afstemningen om ordination i San Antonio i sommers. Nogle er skuffede over kirken, andre dybt sårede, nogle har oplevet medlemmer der krævede, at de blev fyret, nogle har oplevet chikane, mobning og nedgørende opførsel og kommentarer om deres kald og deres tjeneste.

AHS
Guiséle Berkel-Larmonie fra Holland, åbnede dagen med en andagt over Mika 6,8. Foto Anne-May Muller.

 

Dagen efter afstemningen sendte Trans-europæisk Division (TED) et brev med støtte og anerkendelse til alle de kvindelige præster i Divisionen. I brevet blev der lovet en samling med mulighed for refleksion, solidaritet og opbyggelse hinanden og til at hele sårene. På den baggrund mødtes de kvindelige præster fra Estland, Letland, Holland, Finland, Sverige, Norge og Danmark med deres ledere fra konferenser og unioner sammen med formanden for TED, Raafat Kamal og lederen for prædikantafdelingen i TED, Patrick Johnson.

Guiséle Berkel-Larmonie fra Holland begyndte dagen med i andagten at minde os om Mika 6,8, hvor det eneste Gud kræver af os er, at vi ”skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.” Raafat Kamal fastslog igen sin egen og Divisionens forpligtelse til fortsat at arbejde på en løsning af problemet omkring ordination og ligestilling. Unionsformændene brugte et par minutter hver på at give information om, hvad de har gjort efter San Antonio. Mange af unionerne har lavet udtalelser, der støtter deres kvinder og de har hver gjort forskellige tiltag for at finde løsninger på situationen.

AHS
Raafat Kamal kommer med sit oplæg til deltagerne. Foto: Thomas Müller.

 

Den vigtigste del af mødet skete i de grupper, der blev dannet, hvor kvinderne havde mulighed for at dele deres sorg, sår, finde trøst, lytte til hinandens historier og oplevelser, få støtte i gode kolleger, søge visdom hos hinanden og ikke mindst bede om styrke, ydmyghed og fortsat villighed til at tjene trods modstand og vanskeligheder. De mandlige ledere mødtes også og talte om, hvordan de kan støtte deres kvindelige kolleger og ansatte, og hvordan de kan hjælpe menigheder og kirken videre efter San Antonio.

Spørgetiden med lederne viste en åbenhed fra begge sider til at dele de svære ting, til at lytte til hinanden, men også til at arbejde for Gud, som har kaldet os til at arbejde for ham. Der blev udtrykt stor taknemmelighed til TEDs ledelse for at have indkaldt til mødet og for at tilvejebringe muligheden for at mødes.

AHS
Rebecca Pedersen deler sine oplevelser omkring situationen efter San Antonio. Foto: Anne-May Müller.

 

Da vi forlod mødet, havde den mørke og kolde decemberaften igen sænket sig over København, men i vores hjerter var der varmere, og vores ønske om at følge Guds kald og være et lys i en mørk og kold verden, var blevet styrket.BIBELVERS

Es 49,15
Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.
Find vores kirker og afdelinger