Ligestilling og ordination

English version here

Den Danske Union af syvende dags adventister (DDU) vedtog ved generalforsamlingen i 2013 en erklæring om ligestilling, hvor det bla hedder, at kirken ikke vil ”skelne mellem kønnene, når der skal indsættes pastorer/prædikanter, og vil se ligestilling mellem kønnene i alle ansvarsområder”. I samme erklæring hedder det, at den Danske Union vil ”suspendere nye ordinationer af alle præster indtil Generalkonferensen i 2015”, hvor spørgsmålet om at tillade ordination af kvinder skulle afgøres.

Ifølge GC Working Policy E05 05 åbnes der op for at give andre bevillinger, og den danske union vil gennem den Transeuropæiske Division henstille til Generalkonferencen om at finde en benævnelse for en bevilling til vores præster, som dækker både kvinder og mænd.

På baggrund af denne henstilling, og fordi generalforsamlingen allerede i 2013 har vedtaget en erklæring om ligestilling, som er funderet i en bibelsk forståelse af, at både manden og kvinden er skabt i Guds billede, og at Helligåndens uddeling af nådegaver sker ligeværdigt til kvinder og mænd, blev det på Unionsbestyrelsesmødet den 20. september 2015 besluttet at gå bort fra at ordinere og kommissionere præster, men fremover at ”indsætte til præst”.

Fremover kommer DDU kun til at anvende ét begreb og én bevilling: ”præst” for både mænd og kvinder, der succesfyldt har gennemgået prøveperioden.

Hele erklæringen om ligestilling fra 2013 kan læses herBIBELVERS

Joh 14,27
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! 
Find vores kirker og afdelinger