nyhyttan

Det tidligere hälsocenter på Nyhyttan tager nu imod flygtninge

18.09.15 – af Rainer Refsbäck og Dennis Møller

Det svenske pendant til det tidligere Skodsborg Badesanatorium, Nyhyttan Hälsocenter er nu blevet omdannet til et asylcenter, og de første asylansøgere flyttede ind i lørdags.

I 1898 købte Syvende Dags Adventistkirken i Sverige bergslagsgården Nyhyttan for at drive den som missionsskole. Skolen blev drevet på stedet indtil 1932 hvor skolen blev flyttet til den nuværendes placering ved Ekebyholm gods. De tomme bygninger på Nyhyttan blev nu drevet som et rehabiliterings og helsecenter. Et helsecenter som forsatte sit virke indtil 1997, men grundet at den svenske regering ændrede mulighederne for at give henvisninger til steder som Nyhyttan kunne stedet kunne ikke længere løbe rundt. Efter at Adventistkirken have begærede Nyhyttan konkurs og solgt det, har det været brugt som behandlingshjem for narkomaner og alkoholikere. Behandlingshjemmet kunne heller ikke køre rundt, og i april måned i år blev stedet igen solgt og køberne havde som plan at stedets skulle fungere som et hotel og vandrehjem. Bygningerne har dog brug for at blive renoveret inden at hotel drømmen for alvor kan blive realiseret, og derfor blev planen lanceret med at nogle af bygningerne kan bruges som asylcenter, for derigennem bl.a. at kunne rejse kapital til at kunne renovere stedet. 

Eftersom at adventisterne har haft en lang historie på Nyhyttan, findes der stadigvæk en aktiv menighed på Nyhyttan. Da nyheden om at der skulle oprettes et asylcenter blev kendt, begyndte lokalsamfundet med kirken i spidsen at planlægge hvordan de bedst muligt kunne modtage asylsøgerne. Adventistkirken ansatte en fra lokalsamfundet i en 25 % stilling, til at forberede og koordinere aktiviteterne med asylcenteret.

Fredag aften i sidste uge kom så beskeden, at allerede lørdag morgen ville de første asylansøgere ankomme til Nyhyttan. Asylcenterets chef Mattias Hellström informerede indbyggerne i Nyhyttan lørdag formiddag i forbindelse med gudstjenesten i adventistkirken, om den nye situation. Her sagde han blandt andet, at han var meget glad for den positive tilgang som lokalsamfundet havde taget i Nyhyttan, og med et glimt i øjet sagde han videre 'at den største bekymring i første omgang var at beskytte flygtningene imod den bølge af hjælp som lokalbefolkningen var klar til at give'. Flygtningene skulle lige have lov til at finde sig selv, og deres behov skal kortlægges inden at de er klar til at møde deres nye naboer. De fleste asylansøgerne der er kommet til Nyhyttan kommer fra Syrien, men der er også asylansøgere fra Eritrea og Afghanistan.

Kirkens præst Lars Gille udtaler: ”Det er ikke ofte at vi her ude på landet, får en mulighed for praktisk at engagere os i arbejdet med andre mennesker. Her har vi en fantastisk anledning til at tage ’arbejdstøjet’ på og udleve vores kristne tro overfor mennesker i nød.”

I løbet af ugen er de sidste asylansøgere ankommet og der bor nu i underkanten af 100 flygtninge i bygningerne til det gamle Nyhyttan Hälsocenter, og stedet bliver dermed stadigvæk i dag brugt til at gøre en positiv forskel for dem der benytter centerets faciliteter.BIBELVERS

Sl 103,10
han gengælder os ikke vore synder og lønner os ikke efter vor skyld.
Find vores kirker og afdelinger