AHS

Burmesere holder europæisk adventist kongres i Esbjerg

04.08.15 - af Sven Hagen Jensen / fotos Cing Sian Niang

I Grønlandsparkens faciliteter i Esbjerg kommer man ind i den store mødesal, hvor scenen er sat op med et stort motto i baggrunden: EU Myanmar Adventist Conference ’The end of all things is near’ 1 Peter 4:7 (Alle tings ende er nær). Her er burmesere fra Nordeuropa samlet for at høre Guds ord forkyndt, synge med på skønne sange, lytte til musik og dele deres kristne vidnesbyrd. I lokalerne ved siden af er børnene travlt beskæftiget med forskellige slags aktiviteter. Kongressen eller årsmødet fandt sted den 23.-26. juli med godt 100 deltagere fra England, Norge, Sverige, Sydkorea og Danmark foruden talere og sanger fra Myanmar (tidl. Burma).

I Esbjerg er der en lille kerne af burmesiske adventister, som samles hver anden sabbat i adventistkirken i Esbjerg. Dette år var det deres tur til at være værter for den årlige kongres. Det var samtidig en strålende anledning til at invitere deres burmesiske venner i Danmark til at deltage i en åndelig festival med adventist fokus. Ca. 25% af de fremmødte kom fra andre kristne eller ikke kristne baggrunde. Man blev slået over de fortrinsvis mange unge familier med børn, der deltog. Et sandt potentiale for vækst.

Der var nerver på, da tiden for kongressen nærmede sig og de indbudte talere fra Myanmar endnu ikke havde modtaget deres visa fra den danske ambassade i Bangkok, Thailand. Et par dage før møderne begyndte lykkedes det så endeligt efter indtrængende appeller fra Pastor Tony Butenko over telefonen til embedsværket i Bangkok, ændring af flyreservationer og ekstra udgifter ved om-booking, hotelophold, mm. Alle var enige om, at det skyldtes Guds indgriben, at programmet kunne gennemføres på trods af myndighedernes mangel på samarbejdsvilje.

Hovedtaleren og evangelisten Pastor Suan Sawn Sang talte alvorligt og inspirerende ved de åndelige møder, helseinstruktør Fru Niang Lam Vung underviste om sund levevis og den kendte SDA sanger fra Myanmar Hr. Vungh Cin Mang ledte forsamlingen i velkendte adventistsange foruden at berige de tilstedeværende med sine egne kompositioner. Pastor Lian Do fra Sverige var mødeleder og en af hovedkræfterne bag arrangementet. Burmeserne i Esbjerg menighed med Cing Sian Niang i spidsen stod for indkvartering, madlavning og den praktiske tilrettelæggelse. Elsebeth og Tony Butenko og Inger Lis Ambrosen havde fået ansvaret for programmerne for børnene, og Tony Butenko prædikede ved højtidsgudstjenesten om sabbatten.

Referenten bemærkede over for Pastor Lian Do, at programmet var meget tæt, især med åndelige møder, hvortil han svarede, ”Når vi endelig får anledning til at samles, ønsker vi at lytte til Guds ord, så meget som muligt.” Der var da også solid åndelig føde fra morgen til aften. Det var en gruppe glade mennesker, der havde været samlet til dette evangeliske arrangement i Esbjerg med økonomisk støtte fra Adventistkirken, KAHAP Fonden og KIT. Gruppen i Esbjerg vil følge op med bibelundervisning for interesserede ved deres møder sabbatseftermiddage i kirken.BIBELVERS

Sl 145,9
Herren er god mod alle, hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.
Find vores kirker og afdelinger