Erklæring vedrørende ligestilling og ordination

09.07.2015 af Thomas Müller

12. maj 2013 vedtog generalforsamlingen for Syvende Dags Adventistkirken i Danmark at behandle mænd og kvinder lige i alle ansvarsområder. I erklæringen hedder det bla:

”Alle Kristi efterfølgere – både mænd og kvinder – blev ophøjet til at være "en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at forkynde hans guddomsmagt ..." (1 Pet 2,9).

Dette kongelige præsteskab har en fælles opgave, nemlig "at forkynde" ... På baggrund af denne bibelske forståelse vil Syvende Dags Adventistkirken i Danmark derfor ikke skelne mellem kønnene, når der skal indsættes pastorer/prædikanter, og vil se ligestilling mellem kønnene i alle ansvarsområder.”

Den 8. juli 2015 vedtog General Conference in session (generalforsamling for verdenskirken) ikke at tillade de enkelte divisioner selv at tage stilling til ordinationsspørgsmålet.

Den danske erklæring fra 12. maj 2013 står ledelsen i Adventistkirken ved, og vil arbejde for at kunne leve op til denne erklæring nu hvor verdenskirken med et relativt snævert flertal på 58% har valgt ikke at give divisioner denne frihed.

I eftermiddag (torsdag, kl 23 dansk tid) mødes unionsformændene i den trans-europæiske division for at diskutere afstemningsresultatet og hvordan vi i vores del af verden kommer videre. Unionsbestyrelsen vil på sit møde i slutningen af september have dette emne til diskussion.

Det står fast, at ledelsen anerkender valgresultatet og ikke ønsker splittelse, men vil samtidig respektere den danske generalforsamlings beslutning fra 2013. Vi vil, hvad der er bedst for kirkens mission i Danmark, og adventbudskabet er vores kald. Vi forbliver i den store verdensomspændende adventistfamilie og vil øve vores indflydelse efter demokratiets spilleregler. Gud er i kontrol og vil fortsat lede sit folk, som han har gjort det fra begyndelsen. Kirkehistorien har vist hvor tålmodig Gud er.

 

se hele erklæring fra 12. maj 2013BIBELVERS

Jer 17,14
Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.
Find vores kirker og afdelinger