San Antonio 2015 - dag 5 - mandag

06.07.15 af Thomas Müller

Mandagens højdepunkt for mange var formentlig valget af divisionsformænd i de 13 divisioner. For den transeuropæiske division (den region Danmark hører ind under) blev det ikke så overraskende Raafat Kamal, som blev valgt. Kamal har været på posten blot ét år, efter Bertil Wiklander sidste år valgte at gå på pension. Kamal har i løbet af foråret lagt grundstenene til et strategisk fokus for de kommende fem år, og vi vil uden tvivl se et stærkt fokus på mission, børn og unge, familie og medie under hans ledelse.

Ellers blev det meste af mandagen brugt på revision og sproglig bearbejdelse af kirkens 28 trospunkter. De allerfleste ændringer var redaktionelle for at opfriske sproget og gøre det mere inkluderende, som fx ændring af ”men” til ”human beings”. I modsætningen til i går, hvor lignede rettelser blev gjort i menighedshåndbogen, blev diskussionen ikke hele tiden drejet over på ordinationsspørgsmålet, men det virkede som om flertallet af de delegerede foretrak et inkluderende sprog.

I trospunktet om profetiens gave (nr. 18) besluttede de delegerede at bløde sproget op omkring synet på Ellen White. Tidligere stod der hendes skrifter var en autoritativ kilde til sandhed (authoritative source of truth), som nu er blevet ændret til ”hendes skrifter taler med profetisk autoritet” (prophetic authority). På denne måde skelner man tydeligt mellem Bibelen og Ellen Whites skrifter, uden at ændre synet på hendes profetiske kald og rolle i Adventistkirken.

Det store diskussionsspørgsmål var det sjette trospunkt om skabelsen. I de udsendte sagspapirer var der foreslået en del opstramning i sproget således at ”nylig” (recent) og ”seks bogstavelige dage” (literal days). Fra alle kanter var der input og heldigvis var talerne begrænset til 2 minutter. På et tidspunkt var der 22 i kø i talerækken. Tonen var god og konstruktiv, og flere fagpersoner og teologer talte for en seks dages skabelsesuge dog uden at begrænse formuleringerne så meget som foreslået. Komitéen, som har arbejdet med ændringsforslagene lyttede og tog noter, og de delegerede stemte for at forslaget skulle gå tilbage til udvalget. Udvalget har så aftenen til at arbejde med det, og det forventes at der allerede kommer et ændringsforslag til generalforsamlingen i morgen formiddag, tirsdag.

For dem som har interesse i at følge med er der forhandlingsmøde 9:30 lokaltid – det er 16:30 dansk tid. Nettet har været meget svingende i salen, men jeg vil forsøge at tweete løbende på @formandsda. Alternativt kan der følges med på engelsk på @gcsession eller @adventistreview. Sidste to tweeter live og man kan faktisk følge med i diskussionen blot ved at læse dem. Har man ikke tweeter kan der følges med på www.twitter.com/gcsession eller et af de andre brugernavne.BIBELVERS

Hebr 4,13
Ingen skabning kan være usynlig for ham, alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for.
Find vores kirker og afdelinger